Praca w niedziele i święta

12th Marzec, 2010 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Generalnie praca w niedziele i święta jest niedozwolona. Jak wskazuje art. 133 Kodeksu pracy, to w niedziele powinien przypadać obowiązkowy nieprzerwany cotygodniowy odpoczynek. Pracą w niedzielę oraz święto jest praca wykonywana między godziną 6:00 w tym dniu, a godziną 6:00 następnego dnia, chyba że w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie » Czytaj dalej

Nowości w prawie pracy

13th Styczeń, 2010 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Zapraszam do zapoznania się z aktualnościami z zakresu prawa pracy: Czytaj dalej

Zmiany w prawie pracy

6th Listopad, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Informujemy o aktualnych zmianach w prawie pracy Czytaj dalej

Godzinowe rozliczanie urlopu

30th Październik, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Pracownik pracuje na 3/5 etatu - po 8 godzin dziennie, trzy dni w tygodniu. Ile dni urlopu mu przysługuje? Czy należy ten urlop rozliczać godzinowo? Czytaj dalej

Palenie tytoniu w pracy, obowiązek utworzenia palarni

14th Październik, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Czy w zakładzie pracy należy tworzyć palarnię? Jak postąpić z pracownikiem, który pali papierosy w pracy? Czytaj dalej

Czy wysłać pracownika na urlopie na badania lekarskie?

29th Wrzesień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, teraz korzysta z urlopu wypoczynkowego. Złożyła wniosek o urlop wychowawczy. W czasie trwania urlopu macierzyńskiego upłynął termin kolejnego badania przez lekarza medycyny pracy. Pracownica nie ma aktualnych badań lekarskich. Czy pracodawca powinien wysłać ją na badania okresowe w czasie urlopu? Czytaj dalej

Zwolnienie od pracy dla pracownika wychowującego dziecko

24th Wrzesień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Czy uprawnienie to przysługuje obojgu rodzicom? Czytaj dalej

Kontrola pracowników: przeszukania i wideomonitoring

10th Wrzesień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

W związku z przypadkami kradzieży i w obawie przed wyciekiem poufnych informacji, pracodawca postanowił wprowadzić wideomonitoring i przeszukania osób opuszczających zakład pracy. W jaki sposób może kontrolować swoich pracowników? Czy należy ich wpierw o tym uprzednio poinformować? Czytaj dalej

Jak pracodawca może chronić swoje poufne dane?

3rd Wrzesień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Przedsiębiorca działa w branży, w której panuje duża konkurencja. Chciałby jak najskuteczniej chronić swoje poufne dane (listy klientów, dostawców, procedury produkcji i działania itp.) przed wyciekiem do konkurencji. W jaki sposób zabezpieczyć się przed ujawnianiem tych danych przez pracowników? Czytaj dalej

Czy wypłacać wynagrodzenie pracownikowi, który pił alkohol w czasie zwolnienia lekarskiego?

31st Sierpień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Pracodawca dowiedział się, że jego pracownik podczas zwolnienia lekarskiego znajdował się w stanie nietrzeźwym. Posiada na te okoliczność odpowiednie dowody. Czy konieczne jest wypłacanie pracownikowi za ten okres wynagrodzenia chorobowego? Czytaj dalej

Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej

24th Sierpień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Pracodawca nie będący spółdzielnią albo państwową jednostką organizacyjną, jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty (czyli de facto całe akta osobowe pracowników), przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez danego ubezpieczonego pracy u tego pracodawcy. Czytaj dalej

Rozwiązanie z mocy prawa umów o pracę na czas określony po 21 sierpnia 2009 r.

20th Sierpień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Już wcześniej publikowaliśmy informacje o ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Wskazywałem, że zmianie ulegną przepisy dotyczące umów o pracę na czas określony. Czytaj dalej

Zwalczanie pożarów w firmie

4th Sierpień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

W dniu 5 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U.2009.115.958). Zmienia ona obowiązki pracodawców w zakresie zwalczania pożarów w zakładzie pracy. Czytaj dalej