Nowości w prawie pracy

Zapraszam do zapoznania się z aktualnościami z zakresu prawa pracy:

Pracownicy tymczasowi

W dniu 24 stycznia wchodzą w życie zmiany do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Z 12 do 18 miesięcy ulegnie wydłużeniu okres łącznego wykonywania pracy tymczasowej, w którym pracownik tymczasowy może łącznie wykonywać pracę dla jednego pracodawcy użytkownika (w okresie kolejnych 36 miesięcy). Poza tym, od tego dnia przestaje obowiązywać ograniczenie, które zakazywało zatrudniać pracowników tymczasowych, jeśli w okresie wcześniejszych sześciu miesięcy pracodawca użytkownik przeprowadzał zwolnienia grupowe.*

Umowy o zakazie konkurencji

Kodeks pracy przewiduje możliwość zawarcia z pracownikiem odpłatnej umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Ogranicza ona swobodę zatrudnienia pracownika u konkurencyjnych podmiotów. Jednak w przypadku złamania takiego zakazu przez byłego pracownika, jego były pracodawca może jedynie domagać się zapłaty odszkodowania (udowodnienie szkody może tu być jednak znacznie utrudnione), ewentualnie zapłaty kary umownej.

Niedawno jeden z sądów rejonowych wydał precedensowe orzeczenie, w sytuacji, gdy pracownik związany umową o zakazie konkurencji, po ustaniu stosunku pracy, podjął zatrudnienie u podmiotu konkurencyjnego. W orzeczeniu sąd złożył za pracownika oświadczenie wypowiadające jego łamiącą zakaz konkurencji umowę o pracę z nowym pracodawcą, czyli sąd sam wypowiedział za pracownika jego umowę o pracę. Wskazane orzeczenie jest rewolucyjne i nie wiadomo, czy taka linia orzecznicza będzie kontynuowana. W komentarzach do tego orzeczenia wskazuje się, że można wzmocnić zapisy stosowanych umów o zakazie konkurencji, wprowadzając do nich możliwość żądania przez pracodawcę, by były pracownik wypowiedział umowę o pracę naruszającą umowę o zakazie konkurencji. Trudno jednak w tej chwili stwierdzić, czy sądy pracy podzielać będą taką interpretację.

*A dokładniej – jeśli w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego pracodawca użytkownik wypowiedział pracownikom stosunki pracy lub rozwiązał te stosunki na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli liczba zwolnionych z tych przyczyn pracowników odpowiada liczbie określonej w art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>