Jakie są konsekwencje pominięcia określenia pól eksploatacji w umowie prawnoautorskiej albo niewyraźnego ich wymienienia?

Essentialia negotii umów mających za przedmiot przeniesienie autorskich praw majątkowych stanowi między innymi wyraźne wymienienie w treści umowy pól eksploatacji. Ustawodawca w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zdefiniował pojęcia pól eksploatacji, ograniczając się do wskazania w art. 50 tej ustawy przykładów pól eksploatacji ze wskazaniem, że wymienione tam pola nie wyczerpują całego […] →Czytaj dalej

Charakter prawny sukcesji uniwersalnej w przypadku połączenia przez przejęcie

  Sukcesja uniwersalna jest jednym z następstw połączenia spółek przez przejęcia. Próba definiowania pojęcia sukcesji sięga czasów rzymskich jurystów i w tym znaczeniu najczęściej odnosi się do wstępowania w ogół praw i obowiązków spadkodawcy przez spadkobiercę. Podkreślenia wymaga, iż sztandarową cechą takiego nabycia praw i obowiązków jest działanie z mocy prawa, bez konieczności składania określonych oświadczeń czy danego zachowania. Na […] →Czytaj dalej

Problem orzekania przez tzw. neosędziów i skutki wprowadzenia nowych regulacji w tym przedmiocie

Nie cichnie dyskusja na temat orzekania przez tzw. neosędziów. Zagadnieniem interesują się nie tylko konstytucjonaliści, ale także strony sporów sądowych. Część orzeczeń w ostatnich latach zostało wydanych przez sędziów powołanych na swoje stanowiska niezgodnie z procedurą konstytucyjną, tj. przy udziale nieprawidłowo obsadzonej Krajowej Rady Sądownictwa. Wskazuje się, że w interesie prywatnym i publicznym konieczne jest […] →Czytaj dalej

O zagadnieniu prowadzenia działalności gospodarczej przez małoletniego

Problem prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych z pewnością będzie szeroko dyskutowany już w przyszłym roku. Prawdopodobnie od października 2024 r. przedsiębiorcami będą mogli być również małoletni. Analizując zagadnienie należy podkreślić, iż słusznie zwraca się uwagę na istnienie luki prawnej i potrzebę uregulowania problemu. Kiedyś drobne kwoty otrzymywane przez małoletnie […] →Czytaj dalej

Zakaz sprzedaży napojów energetycznych niepełnoletnim już od 1 stycznia 2024 r.

Jedną z szerzej komentowanych zmian w prawie w nadchodzącym roku będzie z pewnością wprowadzenie zakazu sprzedaży osobom niepełnoletnim napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny (napojów energetycznych). Czas na dostosowanie się do nowej regulacji upłynie z końcem roku, ponieważ od 1 stycznia 2024 r. zakaz będzie już obowiązywał. Przepisy będą dotyczyły między innymi niepełnoletnich konsumentów, producentów, […] →Czytaj dalej

Skutki rozwiązania spółki cywilnej

Zasady funkcjonowania spółki cywilnej zdają się być nieproblematyczne i mało skomplikowane: ustawodawca postanowił uregulować ten typ umowy w jednym z tytułów Kodeksu cywilnego w zaledwie piętnastu artykułach. Prowadzenie działalności w ramach spółki cywilnej wciąż cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Spółka ta nie jest osobnym bytem prawnym, nie posiada osobowości prawnej ani nie wymaga skomplikowanej rejestracji […] →Czytaj dalej

Jak powinien wyglądać podpis i z czego powinien się składać, żeby została zachowana forma czynności prawnej

Nierzadko można spotkać się z różnymi typami podpisów pod dokumentami. Wśród nich wymienia się własnoręczne podpisy, parafy, podpisy elektroniczne czy podpis zaufany. Przedmiotem rozważań są także kwestie techniczne tego, jak podpis powinien wyglądać, z czego się składać i w jaki sposób powinien być złożony. Ustawodawca rozróżnia rodzaje podpisów i wiąże z nimi skutki prawne, co […] →Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego nie tylko dla pełnomocników

Niewątpliwie zmianami w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego powinni zainteresować się także przedsiębiorcy. Nowelizacja procedury cywilnej to temat istotny przede wszystkim dla profesjonalnych pełnomocników, ale nie tylko. Od 1 lipca 2023 r. przedsiębiorcy będą mogli stać się stroną postępowania z udziałem konsumentów, czyli nowego postępowania odrębnego. Uzasadnieniem dla uchwalenia ustawy z dnia 9 marca 2023 r. […] →Czytaj dalej

Work-life balance

W poprzednich wpisach pochyliliśmy się nad wprowadzonymi do Kodeksu pracy zmianami w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli pracowników na obecność alkoholu i innych podobnie działających środków. Obok tych dwóch zagadnień reformatorskie zmiany w prawie pracy obejmują także implementację dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczących zagadnienia work-life balance. Pod tym pojęciem kryje się szereg uprawnień […] →Czytaj dalej

Kontrola pracowników na obecność alkoholu i środków podobnie działających z perspektywy pracownika

Od 21 lutego br. pracodawca może poddać pracowników badaniu na obecność w organizmie alkoholu oraz środków podobnie do niego działających. Będąc poddanym takim badaniom warto, żeby pracownik wiedział jakie konsekwencje niesie za sobą taka kontrola oraz znał przysługujące mu prawa. Badania i na obecność alkoholu w organizmie i środków działających podobnie, przeprowadza się w sytuacji, […] →Czytaj dalej