Czy bank może nie wypłacić gwarancji bankowej nawet jeśli spełnisz warunki formalne?

Dynamiczne czasy, w których przyszło nam żyć wpływają na to, że bardzo ciężko przewidzieć jest nam różnego rodzaju wydarzenia i ich konsekwencji na podejmowane przez nas decyzje. Niestabilność ta stwarza ryzyko niewykonania zobowiązania, które może być usprawiedliwione nadzwyczajnymi okolicznościami, uniemożliwiającymi zapłatę. Jedną z forma zabezpieczenia się przed takimi sytuacjami jest właśnie gwarancja bankowa. O tym: […] →Czytaj dalej

Czym jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku i kiedy jej nie potrzeba?

W świecie wszech dostępnych smartfonów i social mediów rozpowszechnienie czyjegoś wizerunku nigdy nie było szybsze i prostsze. Z pewnością nie jeden z nas zamieścił lub spotkał się osobą, która zamieściła zdjęcie z wakacji czy z koncertu. Co powinniśmy zrobić gdy na tych zdjęciach znajdą się osoby trzecie, których nie spytaliśmy o zgodę? Czy możemy zamieścić […] →Czytaj dalej

O umorzeniu postępowania egzekucyjnego z perspektywy wierzyciela

Wierzyciele dochodzący swoich wierzytelności przed organami egzekucyjnymi nierzadko  mogą spotkać się z zagadnieniem umorzenia postępowania egzekucyjnego. Wymaga podkreślenia, że sposobów umorzenia jest kilka, a ponadto wywołują one odmienne skutki prawne. Problem wydaje się istotny również ze względu na fakt, iż zakończenie postępowania egzekucyjnego poprzez umorzenie wiąże się z następstwami finansowymi nie zawsze korzystnymi dla dochodzącego […] →Czytaj dalej

Obowiązek ustalenia systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych dla pracodawców

Warto przypomnieć pracodawcom, że prawo pracy nakłada na nich obowiązek ustalenia systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych. Co istotne, zobowiązani są do tego wszyscy pracodawcy, nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa czy ilość zatrudnionych pracowników. Należy zaznaczyć, że powyższe wytyczne nie muszą być umieszczone w regulaminie pracy z uwagi na to, że nie każdy […] →Czytaj dalej

Zmiany w prawie pracy wynikające z dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów i dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

Dyrektywa (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów  weszła w życie dnia 1 sierpnia 2019 r. , ale jednak nie została wdrożona w prawie polskim. Zgodnie z zasadami prawa europejskiego istnieje możliwość bezpośredniej skuteczności dyrektywy, która nie została implementowana mimo upływu wyznaczonego terminu. […] →Czytaj dalej

Sankcje wobec Rosji wprowadzone w Unii Europejskiej

Sankcje wobec Rosji wprowadzone w Unii Europejskiej Działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie doprowadziły do podjęcia szeregu aktów prawnych, wprowadzających sankcje, wśród nich znajdują się  akty ustawodawcze – decyzji, rozporządzenia  lub akty wykonawcze, które mają charakter nieustawodawczych środków ograniczających. Środki te mają na celu odcięcie Rosji od istotnych źródeł dochodów, zmniejszając jej zdolność do finansowania […] →Czytaj dalej

Nowelizacja KSH 2022 – najważniejsze zmiany

 W dniu 13 października 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych , która ma na celu wdrożenia dyrektyw unijnych w przedmiocie transgranicznych  przekształceń, połączeń i podziałów, w szczególności poprzez wprowadzenie do KSH regulacji dotyczącej ujednolicenia procesu reorganizacji transgranicznych wraz z zapewnieniem, odpowiedniego poziomu ochrony dla wspólników mniejszościowych spółek. Przede wszystkim chcemy zwrócić Państwa […] →Czytaj dalej

SKUTKI WADLIWEJ REPREZENTACJI OSOBY PRAWNEJ

Jeszcze do niedawna w polskim systemie prawnym istniała luka dotycząca braku przepisów o skutkach wadliwej reprezentacji osoby prawnej. Orzecznictwo było niejednolite, a brak konkretnych regulacji nie ułatwiał rozstrzygania sporów na tym polu, a tych przecież było sporo, bo zagadnienie skupia się głównie na umowach zawieranych z udziałem organu działającego bez umocowania albo z przekroczeniem jego […] →Czytaj dalej

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych dot. prawa holdingowego – omówienie regulacji dotyczącej grupy spółek

Prawo holdingowe (zwane także prawem koncernowym) jako dział prawa handlowego reguluje funkcjonowanie spółek w ramach grup kapitałowych. Na mocy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw[1] (zwanej dalej: „Nowelizacją”), która wejdzie w życie 12 października 2022 roku prawo holdingowe zostanie uregulowane w polskim systemie […] →Czytaj dalej

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a zatrudnianie obywateli Ukrainy – wybrane aspekty

      Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę stała się powodem przybycia do Polski ponad 2,5 milionów uchodźców z Ukrainy. Ma to niezwykle istotny wpływ na polską gospodarkę, gdyż znaczna część uchodźców to osoby w wieku produkcyjnym, które z wielu przyczyn chcą podjąć zatrudnienie. Warto, żeby pracodawcy znali aspekty prawne podejmowania pracy w Polsce przez uchodźców. Ze […] →Czytaj dalej