Archiwum


Kategoria: prawo medyczne, odszkodowania medyczne, odszkodowania powypadkowe

 • Ustawa o leczeniu niepłodności

  W dniu 1 listopada 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. Ustawa ta prowadza ważne zmiany dla osób starających się uzyskać potomstwo za pomocą umowy sprzedaży komórek jajowych. Dotychczas ustawodawstwo nie przewidywało żadnych negatywnych konsekwencji prawnych dla osób sprzedających, jak i kupujących komórki jajowe. Aktualnie ustawodawca penalizuje […]

 • Ograniczenia egzekucji z umów ubezpieczenia na życie z częścią inwestycyjną

  Wstęp Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki prowadzenia egzekucji z umów ubezpieczenia na życie z częścią inwestycyjną. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że umowy ubezpieczenia na życie z częścią inwestycją można podzielić na dwie grupy: tzw. unit-linki i umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej jako „UFK„). Oba typu ubezpieczeń bazują na inwestowaniu […]

 • Dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego

  Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (dalej jako ustawa)  „Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentacje medyczna ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia”. Nadto zgodnie z przepisem § 52 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 […]

 • Dostęp do dokumentacji medycznej dziecka przysługujący przedstawicielowi ustawowemu

  Kwestie udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (dalej jako ustawa), ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotne oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach […]

 • Niemowlę też odczuwa cierpienia psychiczne

  W procesach przeciwko szpitalom pokrzywdzeni pacjenci często nie wiedzą, na jaką kwotę mogą liczyć żądając zadośćuczynienia. Przepisy pozwalające na zasądzenie zadośćuczynienia są lakoniczne i próżno szukać w nich konkretnych wskazówek. W art. 445 §1 Kodeksu cywilnego wskazano jedynie, że suma zasądzona tytułem zadośćuczynienia ma być odpowiednia, nie określono jednak zasad ustalania jej wysokości. Ostatnie orzeczenia Sądu […]

 • Postępujące przedawnianie się roszczeń o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, spowodowaną śmiercią członka rodziny, która miała miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

  Żadna kwota pieniędzy nie przywróci zerwanych więzi rodzinnych w wyniku czynu niedozwolonego – deliktu. Pieniądze mogą stanowić rekompensatę za krzywdę wywołaną śmiercią członka rodziny. Mogą one mu pozwolić na lepsze uczczenie pamięci po osobie zmarłej. Uzyskanie ochrony sądowej dla realizacji roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę od sprawcy deliktu, który spowodował  śmierć, może okazać się niemożliwe, […]

 • Listopad pod znakiem konferencji o prawie medycznym i odszkodowaniach

  W upływającym miesiącu współpracownicy i pracownicy Kancelarii Renata Urowska i Wspólnicy sp.k. brali udział w: –  Ogólnopolskiej Konferencji, która była organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań i Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Studentów Medycyny  IFMSA  – w ramach Programu „Prawo i Medycyna”. W tym roku po raz kolejny przypadł Radcy Prawnemu Aleksandrze Orywał i Aplikantowi […]

 • Nowa ustawa o wyrobach medycznych obowiązuje od 18 września 2010 r., kluczowych rozporządzeń wykonawczych do zeszłego piątku nie ogłoszono.

  Z dniem 18 września 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz.679), a jednocześnie uchylone zostały wszystkie rozporządzenia wykonawcze (12 rozporządzeń) wydane na podstawie uprzednio obowiązującej  ustawy  o wyrobach medycznych.  W chwili obecnej największą bolączką wytwórców, którzy zamierzają wprowadzić wyrób medyczny do obrotu, jest brak ogłoszenia w dzienniku […]

 • Dzień z prawem medycznym

  Z tego miejsca pragnę podziękować Kołu Prawa Medycznego LEGE ARTIS WPiA w Poznaniu oraz ELSA Poznań za możliwość wzięcia czynnego udziału w imieniu Kancelarii Prawnej Renata Urowska Wspólnicy sp.k. w dniu prawa medycznego, który odbył się w 26 maja br..

 • Leki generyczne – z czym to się je?

  Już od dłuższego czasu na rynku farmaceutycznym trwa batalia o wprowadzanie do obrotu leków generycznych, o ich dostępność, o ich równoważność z lekiem oryginalnym, a przede wszystkim, o ich cenę. O co w takim razie chodzi?