Rabaty w świetle prawa konkurencji

W nawiązaniu do mojego wpisu z 11 grudnia 2009 r. w przedmiocie porozumień ograniczających konkurencję, w tym porozumień cenowych, a także karach pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK, pragnę Państwu wskazać, że również w odniesieniu do powszechnie udzielanych rabatów powinni wykazywać Państwo dużą ostrożność.

Aktualnie kwestia udzielenia rabatów kontrahentom powinna być oceniana nie tylko pod kątem podatków (optymalizacja), ale także przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku, gdy dany przedsiębiorca ma udział w rynku na poziomie ok. 40% w zakresie wszystkich, bądź wybranych produktów/usług, wówczas wszelkie rabaty tzw. lojalnościowe mogą doprowadzić w rezultacie do wszczęcia postępowania przez Prezesa UOKiK i nałożenia kary pieniężnej.

Jeżeli udział przedsiębiorcy w rynku jest znacząco mniejszy niż 40%, wówczas ryzyko naruszenia przepisów na skutek udzielania rabatów, w tym lojalnościowych, jest mniejsze. Praktyka pokazuje jednak, że często różnym formom rabatów towarzyszą dodatkowe zobowiązania dla kontrahentów i bardzo często dochodzi do zawierania niedozwolonych porozumień cenowych, które bez względu na udział przedsiębiorców w rynku są zawsze niedopuszczalne i mogą skutkować nałożeniem kary pieniężnej przez UOKiK.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące Państwa polityki rabatowej, chcą się Państwo dowiedzieć, czy nie naruszają Państwo przepisów i czy nie narażają się Państwo na kary pieniężne mogące sięgnąć 10% przychodu za poprzedni rok obrotowy, prosimy o kontakt z zespołem prawa konkurencji Kancelarii.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>