Rejestr klauzul niedozwolonych, jakie korzyści mogą wyniknąć z jego lektury?

W życiu codziennym zawieramy jako konsumenci szereg umów, często nawet sobie tego nie uświadamiając. Dotyczy to zwłaszcza umów zawieranych w sieci, gdyż niekiedy wystarczy kilka kliknięć i zostaje zawarta umowa. Dopiero, gdy pojawia się spór z przedsiębiorcą, np. serwisem aukcyjnym, sklepem internetowym, rejestratorem domen internetowych, operatorem telewizji kablowej, szkołą językową, biurem podróży – będącym drugą stroną umowy, okazuje się niejednokrotnie, że z treści stosowanych przez niego tzw. wzorców umów (np. regulaminu, ogólnych warunków umów), które otrzymaliśmy np. pocztą elektroniczną lub z którymi mogliśmy zapoznać się tylko na stronie WWW przedsiębiorcy, znajdują się postanowienia, które są dla Państwa bardzo niekorzystne. Zastanawiacie się Państwo, co w takich sytuacjach robić, zwłaszcza wówczas, gdy zdrowy rozsądek podpowiada, że np. zapłata na rzecz przedsiębiorcy XXX jest w okolicznościach Waszej sprawy całkowicie nieuzasadniona albo kwota, jakiej domaga się przedsiębiorca XXX jest nadmiernie wygórowana.

W zależności od okoliczności stanu faktycznego, można w takich sytuacjach skorzystać z naprawdę wielu instytucji prawa cywilnego, ale to już wymaga pewnej znajomości tej dziedziny prawa. Natomiast niekiedy okazuje się, że właśnie lektura powołanego w tytule 'Rejestru klauzul niedozwolonych’ dostarczy nam argumentów w sporze z nieuczciwym przedsiębiorcą.

Gdzie można znaleźć 'Rejestr klauzul niedozwolonych’ i jaka jest jest funkcja?

’Rejestr klauzul niedozwolonych’ znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest on zapisany w formacie PDF w postaci tabeli, która zawiera postanowienia wzorców umów uznanych za niedozwolone; przy czym zostały tam zamieszczone także dodatkowe informacje (w tym wyroki tzw. Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli Sądu Okręgowego w Warszawie, wydane w poszczególnych sprawach).

Prezes UOKiK prowadzi rejestr zgodnie z art. 47945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe informacje dotyczące rejestru możecie znaleźć w przepisach ww. artykułu KPC oraz w wydanym na podstawie art. 47945 § 4 KPC rozporządzeniu Rady Ministrów. Dla Was najważniejsze są jednak skutki zamieszczenia określonej klauzuli w 'Rejestrze klauzul niedozwolonych’ w sytuacji, gdy taka sama klauzula lub bardzo zbliżona znajduje się w Waszej umowie, a dokładniej: w doręczonym Wam lub udostępnionym jedynie w sieci regulaminie, w ogólnych warunkach umowy, we wzorze umowy etc.

W takim przypadku stosowanie wobec konsumentów przez przedsiębiorcę XXX (którego wzorzec umowy był przedmiotem oceny Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wyniku tej oceny poszczególne jego postanowienia zostały uznane za niedozwolone i wpisane do rejestru), ale także przez każdego innego przedsiębiorcę tychże postanowień wzorca uznanego za niedozwolony lub postanowień zbliżonych w treści stanowi bezprawne działanie, naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Celem 'Rejestru klauzul niedozwolonych’ jest bowiem eliminowanie z obrotu niedozwolonych postanowień umownych. Przy czym możecie być spokojni o tyle, że żaden przedsiębiorca nie może zasłaniać się niewiedzą, że określona klauzula została wpisana do rejestru, a on o tym nie wiedział.

Przykłady postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone ze wskazaniem podmiotów, które je stosowały:

QXL Poland” sp. z o.o. w Poznaniu:

„Allegro, jego przedstawiciele oraz pracownicy zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności wynikłej lub związanej z jakąkolwiek aukcją”.

„Allegro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji aukcji wynikające z przyczyn technicznych.”

Domeny.pl sp. z o.o. w Krakowie:

„Domeny.pl sp. z o. o. zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.domeny.pl.”

Kwota opłaty za usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi, nawet jeżeli Abonent wcześniej z niej zrezygnuje.”

„Iplay” sp. z o.o. we Wrocławiu:

„Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje zwrotu wniesionych przez Użytkownika serwisu iplay.pl opłat.”

„W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem, ale zostaną przez Iplay uznane za niepożądane, Iplay zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do żądanie Iplay, Iplay uzna takie działanie Użytkownika za naruszenie niniejszego regulaminu”

Poza tym znajdziecie Państwo w rejestrze szereg klauzul umownych, które nie powinny być już stosowane przez np. prywatne szkoły wyższe, biura podróży, developerów, pośredników nieruchomości etc.

© by blaszyk-jarosinski.pl

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>