Zwolnienie od pracy dla pracownika wychowującego dziecko

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Czy uprawnienie to przysługuje obojgu rodzicom?

Wskazane wyżej uprawnienie wynika z art. 188 Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 1891 Kodeksu pracy, jeśli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia tego może korzystać jedno z nich. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia o aktach osobowych, zamieszcza się w nich oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z tego uprawnienia. Tak więc pracodawca powinien odebrać od pracowników-rodziców odpowiednie oświadczenia.

W piśmiennictwie wskazuje się, że nie ma przeszkód, aby każdy z rodziców korzystał z jednego dnia wolnego. Większa ilość dzieci nie zwiększa wymiaru zwolnienia. Można korzystać ze zwolnienia nawet wtedy, gdy drugi z rodziców jest na urlopie wychowawczym, albo wcale nie pracuje.

Prawo do zwolnienia pracownik nabywa od razu z dniem rozpoczęcia pracy, nawet jeśli rozpoczyna pracę w miesiącu grudniu. Można z niego korzystać także po powrocie z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego.

Jeśli zwolnienie nie zostanie wykorzystane w danym roku kalendarzowym, to nie przechodzi on na rok następny. Z dniem 1 stycznia następnego roku pracownik nabywa jedynie prawo do kolejnego zwolnienia.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>