Godzinowe rozliczanie urlopu

Pracownik pracuje na 3/5 etatu – po 8 godzin dziennie, trzy dni w tygodniu. Ile dni urlopu mu przysługuje? Czy należy ten urlop rozliczać godzinowo?

Zgodnie z art. 154 § 2 Kodeksu pracy, wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Pracownik nabywa więc prawo do konkretnej ilości dni urlopu – nigdy nie jest to prawo do ułamkowej ilości dni urlopu. W tej konkretnej sytuacji, jeśli pracownikowi, gdyby pracował na pełnym etacie, przysługiwałoby 26 dni urlopu – to przy pracy na 3/5 etatu przysługuje mu 16 dniu urlopu.

Sytuacja, gdy danemu pracownikowi pozostałby do wykorzystania niepełny dzień urlopu, tylko kilka godzin, może zaistnieć jedynie w sytuacji, gdy pracownik korzystał z urlopu w dniu, w którym zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, miał pracować mniej lub więcej niż 8 godzin (art. 1542 Kodeksu pracy). Zasadą jest udzielanie urlopu na cały dzień pracy pracownika. Urlopu tylko na kilka godzin można udzielić jedynie w sytuacji, gdy pracownikowi „nie starczyłoby urlopu” na cały jego dzień pracy – czyli gdy wykorzystuje do końca przysługujący mu urlop.

Należy ewidencjonować i wykazywać godziny pozostałego do wykorzystania urlopu co do wszystkich pracowników (przy czym 1 dzień = 8 godzin). Co do pracownika, który pracować miał danego dnia mniej niż 8 godzin, jeśli korzysta tego dnia z urlopu, nie wykorzystuje on całego dnia urlopu (8 godzin). W sytuacji, gdy pracownik w danym dniu pracować miał ponad 8 godzin, to wykorzystuje on ponad jeden dzień urlopu (np. korzystając z urlopu w dniu, w którym pracować miał 12 godzin, wykorzystuje półtora dnia urlopu).

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>