Spory o domeny internetowe, część IV – jak można zwiększyć swoje szanse na odzyskanie nazwy domeny w ewentualnym sporze?

Nie można wykluczyć, że osoba nie mająca podstaw do używania danego oznaczenia odróżniającego zarejestruje na swoją rzecz nazwę domeny, zawierającą takie oznaczenie. Z tego względu należy zawczasu podejmować działania, które mogą znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnego wyroku sądu arbitrażowego.
W razie istnienia ku temu podstaw należy zawsze rozważyć rejestrację oznaczenia odróżniającego jako słownego znaku towarowego. Słownym znakiem towarowym może być pojedynczy wyraz, wyrażenie składające się z kilku wyrazów, w szczególności slogan reklamowy, litery, a także liczby (szerzej: A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, s. 102, wyd. 1, Warszawa 2003, C.H. Beck). Taki rodzaj znaku towarowego zapewnia najlepszą ochronę przed rejestracją nazwy domeny przez innego przedsiębiorcę (nie mającego podstaw do używania danego oznaczenia), bądź cybersquattera.
Jeśli rozważacie Państwo możliwość zarejestrowania Waszego oznaczenia jako znaku towarowego, ale nie wiecie, od czego powinniście zacząć, to podstawowe informacje na ten temat znajdziecie na stronach internetowych Urzędu Patentowego RP, w tym w opracowanych przez ten urząd broszurach informacyjnych. Dostępne są tam również formularze zgłoszeń oraz tabele opłat związanych z procedurą rejestracji znaku towarowego. Aczkolwiek przed zgłoszeniem znaku towarowego powinniście Państwo w razie wątpliwości zasięgnąć fachowej pomocy, czy to u rzecznika patentowego, czy też adwokata lub radcy prawnego specjalizujących się w zakresie własności przemysłowej. Możecie Państwo również zarejestrować swoje oznaczenie jako znak towarowy wspólnotowy chroniony na obszarze całej UE albo jako znak towarowy międzynarodowy w tzw. procedurze madryckiej.
© by blaszyk-jarosinski.pl

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>