Czy wypłacać wynagrodzenie pracownikowi, który pił alkohol w czasie zwolnienia lekarskiego?

Pracodawca dowiedział się, że jego pracownik podczas zwolnienia lekarskiego znajdował się w stanie nietrzeźwym. Posiada na te okoliczność odpowiednie dowody. Czy konieczne jest wypłacanie pracownikowi za ten okres wynagrodzenia chorobowego?

Co do zasady wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Co do zasady za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (do 14 dni w przypadku pracowników którzy ukończyli 50 rok życia), pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Wynagrodzenie nie przysługuje pracownikowi w przypadkach, w których nie ma on prawa do zasiłku chorobowego, tak więc między innymi gdy:
– niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu – wówczas wynagrodzenie nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni niezdolności,
– pracownik w okresie zwolnienia wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.
O pierwszym przypadku nie ma w opisanym przypadku mowy, ponieważ choroba nie była spowodowana nadużyciem alkoholu, tylko pracownik pił alkohol w czasie zwolnienia.
Jeśli chodzi o drugi z przypadków, to kluczowy jest tutaj art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wskazuje on, że ubezpieczony wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia (czyli np. nie przestrzegający zaleceń lekarskich) traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Nie ulega wątpliwości, że spożywanie alkoholu w nadmiarze w okresie zwolnienia lekarskiego jest wykorzystywaniem zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Można więc nie wypłacać takiemu pracownikowi wynagrodzenia za cały okres konkretnego zwolnienia lekarskiego.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>