Czy wysłać pracownika na urlopie na badania lekarskie?

Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, teraz korzysta z urlopu wypoczynkowego. Złożyła wniosek o urlop wychowawczy. W czasie trwania urlopu macierzyńskiego upłynął termin kolejnego badania przez lekarza medycyny pracy. Pracownica nie ma aktualnych badań lekarskich. Czy pracodawca powinien wysłać ją na badania okresowe w czasie urlopu?

Pracownik zobowiązany jest poddawać się badaniom lekarskim (art. 211 pkt 5 Kodeksu pracy), a pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 Kodeksu pracy). Mowa tu jednak o dopuszczeniu do pracy. Jeśli pracownica przebywa na urlopie (macierzyńskim, wypoczynkowym, czy wychowawczym), wtedy nie ma potrzeby i możliwości skierowania jej na badania lekarskie. Należy to uczynić niezwłocznie po stawieniu się przez nią do pracy. Zanim pracownica rozpocznie wykonywanie pracy po zakończonych urlopach, należy skierować ją na badania lekarskie (na koszt pracodawcy) i uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>