Czy wysłać pracownika na urlopie na badania lekarskie?

29th Wrzesień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, teraz korzysta z urlopu wypoczynkowego. Złożyła wniosek o urlop wychowawczy. W czasie trwania urlopu macierzyńskiego upłynął termin kolejnego badania przez lekarza medycyny pracy. Pracownica nie ma aktualnych badań lekarskich. Czy pracodawca powinien wysłać ją na badania okresowe w czasie urlopu? Czytaj dalej

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do GIODO to dopiero początek obowiązków

28th Wrzesień, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

Kolejne przypadki wycieku danych osobowych ze zbiorów danych nie tylko serwisów społecznościowych i banków pokazują, że nie sztuką jest dane osobowe zebrać i zgłosić zbiór do GIODO, ale konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie tych zbiorów, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych oraz stworzenie dokumentacji, która nie będzie zbiorem pustych zapisów, ale będzie istotnym elementem zapewniającym » Czytaj dalej

Tantiemy za odtwarzanie muzyki w lokalu albo creative commons

25th Wrzesień, 2009 - Posted by Marcin Błaszyk - Bez Komentarzy

W wydaniu Gazety Prawnej z 21 września 2009 r. Adam Makosz analizuje problem tantiem z tytułu odtwarzania muzyki w lokalach usługowych: Przedsiębiorcy mogą uniknąć płacenia tantiem. Czytaj dalej

Zwolnienie od pracy dla pracownika wychowującego dziecko

24th Wrzesień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Czy uprawnienie to przysługuje obojgu rodzicom? Czytaj dalej

Rygoryzm procesowy dla pełnomocników - kalejdoskop prawniczy

21st Wrzesień, 2009 - Posted by Tomasz Olech - Bez Komentarzy

20 kwietnia 2009 r. zamieściłem na naszym Kompendium artykuł pt. „Zmniejszony rygoryzm procesowy dla pełnomocników - możliwość wznowienia postępowania”. Na wstępie wskazałem w nim, a co teraz powtórzę, że przepisy postępowania cywilnego dotyczące przedsiębiorców oraz postępowania w sprawach gospodarczych charakteryzują się szczególnym rygoryzmem, mającym na celu zdyscyplinowanie stron sporu do prowadzenia procesu w sposób przede » Czytaj dalej

Wykreślenie z ewidencji osoby fizycznej a ochrona jego pracowników

17th Wrzesień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Pracownica była na urlopie macierzyńskim, potem zaraz na wypoczynkowym. Aktualnie złożyła wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Jej pracodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Pracodawca chce zakończyć prowadzenie działalności. Czy będzie mógł zwolnić pracownice? Czytaj dalej

Czy wnoszący wkład do spółki osobowej osiąga przychód podatkowy?

15th Wrzesień, 2009 - Posted by Marcin Ratajczak - Bez Komentarzy

Przepisy podatkowe nie zawierają regulacji odnoszących się do wkładów wnoszonych do spółek osobowych. Dość powszechnie przyjmuje się, że wniesienie wkładu do spółki osobowej nie rodzi żadnych skutków podatkowych dla wnoszącego. Czytaj dalej

Kontrola pracowników: przeszukania i wideomonitoring

10th Wrzesień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

W związku z przypadkami kradzieży i w obawie przed wyciekiem poufnych informacji, pracodawca postanowił wprowadzić wideomonitoring i przeszukania osób opuszczających zakład pracy. W jaki sposób może kontrolować swoich pracowników? Czy należy ich wpierw o tym uprzednio poinformować? Czytaj dalej

Prokura i odpowiedzialność prokurenta

8th Wrzesień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Kto może ustanowić prokurę? Jak to zrobić? Kto może być prokurentem? Jaka jest odpowiedzialność prokurenta? Czytaj dalej

Jak pracodawca może chronić swoje poufne dane?

3rd Wrzesień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Przedsiębiorca działa w branży, w której panuje duża konkurencja. Chciałby jak najskuteczniej chronić swoje poufne dane (listy klientów, dostawców, procedury produkcji i działania itp.) przed wyciekiem do konkurencji. W jaki sposób zabezpieczyć się przed ujawnianiem tych danych przez pracowników? Czytaj dalej