Wykreślenie z ewidencji osoby fizycznej a ochrona jego pracowników

Pracownica była na urlopie macierzyńskim, potem zaraz na wypoczynkowym. Aktualnie złożyła wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Jej pracodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Pracodawca chce zakończyć prowadzenie działalności. Czy będzie mógł zwolnić pracownice?

Jeśli pracodawca złoży zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, to wpis do ewidencji działalności gospodarczej ulegnie wykreśleniu w drodze decyzji administracyjnej (art. 7e ustawy prawo działalności gospodarczej).

W tej sytuacji umowa o pracę się nie rozwiązuje, ani nie wygasa. Co do zasady, rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę jest dopuszczalne w razie likwidacji pracodawcy (art. 1861 Kodeksu pracy). W wyroku z dnia 5 września 2001 r. Sąd Najwyższy wskazał jednak, że wykreślenie osoby fizycznej z ewidencji działalności gospodarczej nie jest likwidacją pracodawcy w rozumieniu art. 411 Kodeksu pracy. Stałbym na stanowisku, że wyrok ten odnosi się także do sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy po złożeniu przez nią wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Pracownica jest więc chroniona przed zwolnieniem, a pracodawca może jedynie rozwiązać z nią umowę o pracę za porozumieniem stron.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>