Czy wnoszący wkład do spółki osobowej osiąga przychód podatkowy?


Przepisy podatkowe nie zawierają regulacji odnoszących się do wkładów wnoszonych do spółek osobowych. Dość powszechnie przyjmuje się, że wniesienie wkładu do spółki osobowej nie rodzi żadnych skutków podatkowych dla wnoszącego. Jednakże ostatnio Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (działając w imieniu Ministra Finansów) wydał w dniu 25 czerwca br. interpretację (IPPB1/415-288/09-2/AG), która stanowi wyłom w powszechnie przyjętej praktyce. W ocenie fiskusa: wniesienie wkładu w postaci znaku towarowego stanowi odpłatne zbycie tego znaku, a jego wartość stanowi przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
Nie jest to jedyna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, która dotyczy kwestii wnoszenia aportu do spółki osobowej. W najnowszej z nich (datowanej na 1 września br. IPPB1/415-464/09-4/MT) organ podatkowy stwierdził, iż w związku z wniesieniem nieruchomości tytułem wkładu do spółki osobowej nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Muszę przyznać, że nie do końca rozumiem, dlaczego Dyrektor Izby Skarbowej uzależnia swoje stanowisko od rodzaju przedmiotu wkładu. Czym różni się wniesienie znaku towarowego od aportu nieruchomości? Dlaczego zatem wniesienie znaku towarowego jest opodatkowane a aport nieruchomości już nie?
Jaki może być następny krok fiskusa? Zastanówmy się – skoro wniesienie do spółki osobowej znaku towarowego rodzi obowiązek podatkowy to, co stoi na przeszkodzie, aby rozpoznać przychód u Wnoszącego aport w postaci wniesienia całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części? Osobiście uważam, że fiskus tak daleko się nie posunie i nadal będzie można wnosić bez podatku całe przedsiębiorstwa lub jego zorganizowane części. Co do pozostałych przedmiotów aportu warto, moim zdaniem, przed dokonaniem wkładu uzyskać pozytywną interpretację podatkową (w szczególności, jeśli jest to znak towarowy).

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>