Skarga na orzeczenie referendarza sądowego przy współuczestnictwie formalnym

11th Wrzesień, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Praktyka sądowa pokazuje, iż wiele jest zagadnień prawnych, na których przepisy prawa wprost nie dają odpowiedzi. W takich przypadkach pomocna może być analiza orzecznictwa. Jednym z takich zagadnień, są skutki procesowe dla każdego ze współuczestników formalnych, w sytuacji wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego tylko przez jednego ze współuczestników. Tematyka z tym związana nie była » Czytaj dalej

Ważny głos w sprawach kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego oraz niższe opłaty sądowe w sprawach roszczeń wynikających z czynności bankowych

31st Lipiec, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Coraz częściej osoby, które zawarły z bankiem umowę kredytu tzw. indeksowanego do waluty CHF, decydują się na sądowe dochodzenie swoich roszczeń. Jak pokazuje praktyka, na ten moment sądy nie przyjęły jednolitej linii orzeczniczej w sprawach związanych z umowami kredytu indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego. Bez wątpienia wpływ na to ma złożoność problematyki związanej z umowami kredytów » Czytaj dalej

Odpowiedzialność administratora portalu internetowego za negatywne komentarze

27th Maj, 2019 - Posted by Agnieszka Smidoda - Bez Komentarzy

W dzisiejszych czasach Internet daje nieskończenie wiele możliwości wyrażania swoich opinii oraz dzielenia się nimi nie tylko ze znajomymi, ale również ze znacznie szerszym gronem odbiorców. W szczególności, celowi temu służą różnego rodzaju fora internetowe czy platformy wymiany informacji. Opinie te często są niezgodne z prawdą, krzywdzące a nawet wulgarne oraz przekraczają zakres wolności swobody » Czytaj dalej

Sztuczna inteligencja w ujęciu prawnym

10th Maj, 2019 - Posted by Agnieszka Smidoda - Bez Komentarzy

Pomimo, iż w obecnym stanie prawnym oraz faktycznym temat ten może wydawać się nieco odległy oraz abstrakcyjny, to jednak sztuczna inteligencja istnieje i jest coraz częściej i chętniej wykorzystywana. Od zawsze budziła ona skrajne emocje, zaczynając od wątpliwości co do aspektów etycznych jej użycia, poprzez obawy czym takie działanie może grozić aż do entuzjazmu i » Czytaj dalej

Kreatywność dłużników nie zna granic - egzekucja z waluty wirtualnej

10th Maj, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Co w sytuacji, gdy prowadzona przez komornika egzekucja nie przynosi spodziewanego efektu? W przypadku, gdy z przeprowadzonych przez komornika czynności wynika, że dłużnik nie posiada żadnego majątku? Ukrywanie majątku jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Nie zmienia to faktu, że dłużnicy potrafią wykazać się inwencją chcąc zachować swój majątek. Przykładem takiej kreatywności wydaje się być inwestowanie » Czytaj dalej

Czy błędna diagnoza może być podstawą do zapłaty zadośćuczynienia ?

4th Kwiecień, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W poprzednim artykule, omawiany był wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie związany z ochroną dóbr osobistych w tzw. „procesach smogowych”. Pozostając w tematyce ochrony dóbr osobistych, na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2019 r. sygn. II CSK 293/18, w którym Sąd Najwyższy uwzględnił roszczenie powódki związane z » Czytaj dalej

Sądowe zmagania ze smogiem

8th Luty, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W ostatnich doniesieniach prasowych powraca temat wygranego procesu cywilnego znanej aktorki ze Skarbem Państwa, dotyczącego ochrony dóbr osobistych. Czy wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieście w Warszawie wyrok , rzeczywiście oznacza zmianę linii orzeczniczej sądów polskich w tak zwanych „procesach smogowych” ? W Polsce coraz częściej aktywiści walczący ze smogiem, poza inicjatywami społecznymi decydują » Czytaj dalej

Sposób na kontynuację działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy, czyli o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

7th Styczeń, 2019 - Posted by Lukasz Mucha - Bez Komentarzy

Z dniem 25 listopada 2018 r. ustawodawca wprowadził rozwiązanie, które ma ułatwić kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku śmierci osoby fizycznej, która prowadziła we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej jako: » Czytaj dalej

Pięć istotnych zmian w prawie dla przedsiębiorców

3rd Styczeń, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Nowy rok rozpoczyna się zmianami w prawie, które wpływają na codzienną działalność gospodarczą polskich przedsiębiorców. Część z nich opisaliśmy do tej pory na łamach kompendium. Na początku nowego roku, przedstawiamy zestawienie pięciu zmian w prawie, które w naszej ocenie znacząco wpłyną funkcjonowanie przedsiębiorców w obrocie gospodarczym. 1. Pracownicze plany kapitałowe Ustawa z dnia 04 października 2018 » Czytaj dalej

Ustawodawca w trosce o przedsiębiorców – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

29th Listopad, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Trwają prace nad projektem ustawy zawierającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Ustawa nowelizacyjna zawiera między innymi zmianę przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, kodeksu pracy oraz ordynacji podatkowej. Jakie uproszczenia dla przedsiębiorców zaplanował ustawodawca? Po pierwsze, znowelizowany zostanie art. 39 kodeksu cywilnego dot.  dokonywania czynności prawnych bez umocowania. Od dnia 01 stycznia 2019 » Czytaj dalej

Zmiany w prawie własności nieruchomości - nowelizacja przepisów o użytkowaniu wieczystym

23rd Październik, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W myśl nowych przepisów ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego przekształci się w prawo własności. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie dotyczy wszystkich nieruchomości będących do tej pory przedmiotem użytkowania wieczystego. Nowelizacja odnosi się jedynie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe tzn. » Czytaj dalej

Cyberbezpieczeństwo - nowe przepisy dot. bezpieczeństwa systemów informacyjnych sektora usług kluczowych

28th Wrzesień, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej. Regulacja cyberbezpieczeństwa na poziomie unijnym stanowi wyraz coraz większej dbałości unijnego prawodawcy o bezpieczeństwo danych. Po rozporządzeniu o ochronie danych osobowych nadszedł czas na regulacje cyberbezpieczeństwa. » Czytaj dalej

Przedsiębiorco, uważaj - kilka słów o projekcie nowelizującym przepisy dot. odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

21st Sierpień, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Znajdujący się obecnie na etapie opiniowania projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, proponuje odmienne od dotychczasowego podejście w zakresie zasad odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. W uzasadnieniu projektu jako przyczynę zmian w przepisach podaje się przede wszystkim fakt, że obecne przepisy są nieefektywne. Od momentu wejścia w życie ustawy, do sądów wpłynęło jedynie kilkadziesiąt spraw » Czytaj dalej

Przewoźnicy towarów wrażliwych pod lupą Krajowej Administracji Skarbowej – projekt zmiany ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

31st Lipiec, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu czeka na podpis Prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że od października 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające nowe obowiązki na przewoźników tzw. towarów wrażliwych. Ratio legis nowej regulacji Jak wskazano w uzasadnieniu rządowego projektu nowelizacji ustawy, nowe przepisy mają na celu ulepszenie monitoringu przewozu tzw. towarów wrażliwych. W tym » Czytaj dalej

Split payment - sposoby ustawodawcy na uszczelnienie systemu podatkowego

21st Czerwiec, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Dnia 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe przepisy umożliwiają podatnikom zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment). Zapłata faktury będzie dokonywana na dwa osobne rachunki - rachunek bankowy dostawcy oraz rachunek bankowy przeznaczony na należności z podatku VAT. Kto będzie mógł skorzystać z mechanizmu podzielonej » Czytaj dalej

Pracodawco, sprawdź kiedy i na jakich zasadach możesz stosować monitoring !

5th Czerwiec, 2018 - Posted by Jowita Milewska - Bez Komentarzy

O wejściu w życie RODO[1] słyszał już chyba każdy. Nie ma bowiem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który choćby w niewielkim stopniu nie przetwarzał danych osobowych osób fizycznych, a tym samym nie musiał dostosować się do zmian w ochronie danych osobowych wprowadzanych ww. rozporządzeniem, które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku. Jeszcze w zeszłym » Czytaj dalej

Pracodawco strzeż się ! Unijne przepisy na pomoc sygnalistom

15th Maj, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Dnia 23 kwietnia Komisja Europejska wystąpiła z nowym, ciekawym projektem zmian legislacyjnych. Przepisy, zawarte w projekcie Dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa unijnego, mają na celu zapewnienia odpowiedni standard ochrony dla tzw. sygnalistów. Inicjatywa prawodawcza Unii w tym zakresie, spowodowana jest niedawnymi skandalami takimi jak Panama Papers, Cambridge Anlalityca oraz LuxLeaks. Wszystkie » Czytaj dalej

Uber - czy nadal (bez)konkurencyjny dla tradycyjnych taksówek ?

26th Kwiecień, 2018 - Posted by Jowita Milewska - Bez Komentarzy

Uber Technologies Inc. - właśnie taką nazwę nosi amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą San Francisco, które jest twórcą aplikacji mobilnej „Uber”, służącej do zamawiania odpłatnych usług transportu samochodowego. Pierwszy oddział Ubera w Polsce został zarejestrowany w grudniu 2013 roku - Uber Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwsze usługi były świadczone w Warszawie, a Poznaniu Uber » Czytaj dalej

Koniec geoblokowania w krajach Unii Europejskiej

17th Kwiecień, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Unia Europejska, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadza kolejne rozwiązania prawne, mające na celu zniesienie kolejnych barier w swobodnym przepływie usług i towarów na terenie wspólnoty. Powszechnym i uciążliwym dla konsumenta zjawiskiem, w przypadku zakupów internetowych, jest brak możliwości zakupu towarów w sklepie z innego kraju UE. Nowe regulacje unijne mają na celu eliminację » Czytaj dalej

Przedsiębiorco, zapoznaj się z najważniejszymi zmianami w zakresie elektronizacji postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym!

28th Marzec, 2018 - Posted by Jowita Milewska - Bez Komentarzy

Z dniem 15 marca 2018 roku (z kilkoma wyjątkami) weszła w życie Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. ustawy, jej celem jest pełniejsze wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, prowadzące w konsekwencji do usprawnienia pracy sądów rejestrowych. Z uwagi na powyższe, niniejszy artykuł » Czytaj dalej

Older Entries   Newer Entries