Sądowe zmagania ze smogiem

8th Luty, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W ostatnich doniesieniach prasowych powraca temat wygranego procesu cywilnego znanej aktorki ze Skarbem Państwa, dotyczącego ochrony dóbr osobistych. Czy wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieście w Warszawie wyrok , rzeczywiście oznacza zmianę linii orzeczniczej sądów polskich w tak zwanych „procesach smogowych” ? W Polsce coraz częściej aktywiści walczący ze smogiem, poza inicjatywami społecznymi decydują » Czytaj dalej

Sposób na kontynuację działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy, czyli o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

7th Styczeń, 2019 - Posted by Lukasz Mucha - Bez Komentarzy

Z dniem 25 listopada 2018 r. ustawodawca wprowadził rozwiązanie, które ma ułatwić kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku śmierci osoby fizycznej, która prowadziła we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej jako: » Czytaj dalej

Pięć istotnych zmian w prawie dla przedsiębiorców

3rd Styczeń, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Nowy rok rozpoczyna się zmianami w prawie, które wpływają na codzienną działalność gospodarczą polskich przedsiębiorców. Część z nich opisaliśmy do tej pory na łamach kompendium. Na początku nowego roku, przedstawiamy zestawienie pięciu zmian w prawie, które w naszej ocenie znacząco wpłyną funkcjonowanie przedsiębiorców w obrocie gospodarczym. 1. Pracownicze plany kapitałowe Ustawa z dnia 04 października 2018 » Czytaj dalej

Ustawodawca w trosce o przedsiębiorców – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

29th Listopad, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Trwają prace nad projektem ustawy zawierającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Ustawa nowelizacyjna zawiera między innymi zmianę przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, kodeksu pracy oraz ordynacji podatkowej. Jakie uproszczenia dla przedsiębiorców zaplanował ustawodawca? Po pierwsze, znowelizowany zostanie art. 39 kodeksu cywilnego dot.  dokonywania czynności prawnych bez umocowania. Od dnia 01 stycznia 2019 » Czytaj dalej

Zmiany w prawie własności nieruchomości - nowelizacja przepisów o użytkowaniu wieczystym

23rd Październik, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W myśl nowych przepisów ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego przekształci się w prawo własności. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie dotyczy wszystkich nieruchomości będących do tej pory przedmiotem użytkowania wieczystego. Nowelizacja odnosi się jedynie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe tzn. » Czytaj dalej

Cyberbezpieczeństwo - nowe przepisy dot. bezpieczeństwa systemów informacyjnych sektora usług kluczowych

28th Wrzesień, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej. Regulacja cyberbezpieczeństwa na poziomie unijnym stanowi wyraz coraz większej dbałości unijnego prawodawcy o bezpieczeństwo danych. Po rozporządzeniu o ochronie danych osobowych nadszedł czas na regulacje cyberbezpieczeństwa. » Czytaj dalej

Przedsiębiorco, uważaj - kilka słów o projekcie nowelizującym przepisy dot. odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

21st Sierpień, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Znajdujący się obecnie na etapie opiniowania projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, proponuje odmienne od dotychczasowego podejście w zakresie zasad odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. W uzasadnieniu projektu jako przyczynę zmian w przepisach podaje się przede wszystkim fakt, że obecne przepisy są nieefektywne. Od momentu wejścia w życie ustawy, do sądów wpłynęło jedynie kilkadziesiąt spraw » Czytaj dalej

Przewoźnicy towarów wrażliwych pod lupą Krajowej Administracji Skarbowej – projekt zmiany ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

31st Lipiec, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu czeka na podpis Prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że od października 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające nowe obowiązki na przewoźników tzw. towarów wrażliwych. Ratio legis nowej regulacji Jak wskazano w uzasadnieniu rządowego projektu nowelizacji ustawy, nowe przepisy mają na celu ulepszenie monitoringu przewozu tzw. towarów wrażliwych. W tym » Czytaj dalej

Split payment - sposoby ustawodawcy na uszczelnienie systemu podatkowego

21st Czerwiec, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Dnia 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe przepisy umożliwiają podatnikom zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment). Zapłata faktury będzie dokonywana na dwa osobne rachunki - rachunek bankowy dostawcy oraz rachunek bankowy przeznaczony na należności z podatku VAT. Kto będzie mógł skorzystać z mechanizmu podzielonej » Czytaj dalej

Pracodawco, sprawdź kiedy i na jakich zasadach możesz stosować monitoring !

5th Czerwiec, 2018 - Posted by Jowita Milewska - Bez Komentarzy

O wejściu w życie RODO[1] słyszał już chyba każdy. Nie ma bowiem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który choćby w niewielkim stopniu nie przetwarzał danych osobowych osób fizycznych, a tym samym nie musiał dostosować się do zmian w ochronie danych osobowych wprowadzanych ww. rozporządzeniem, które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku. Jeszcze w zeszłym » Czytaj dalej

Pracodawco strzeż się ! Unijne przepisy na pomoc sygnalistom

15th Maj, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Dnia 23 kwietnia Komisja Europejska wystąpiła z nowym, ciekawym projektem zmian legislacyjnych. Przepisy, zawarte w projekcie Dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa unijnego, mają na celu zapewnienia odpowiedni standard ochrony dla tzw. sygnalistów. Inicjatywa prawodawcza Unii w tym zakresie, spowodowana jest niedawnymi skandalami takimi jak Panama Papers, Cambridge Anlalityca oraz LuxLeaks. Wszystkie » Czytaj dalej

Uber - czy nadal (bez)konkurencyjny dla tradycyjnych taksówek ?

26th Kwiecień, 2018 - Posted by Jowita Milewska - Bez Komentarzy

Uber Technologies Inc. - właśnie taką nazwę nosi amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą San Francisco, które jest twórcą aplikacji mobilnej „Uber”, służącej do zamawiania odpłatnych usług transportu samochodowego. Pierwszy oddział Ubera w Polsce został zarejestrowany w grudniu 2013 roku - Uber Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwsze usługi były świadczone w Warszawie, a Poznaniu Uber » Czytaj dalej

Koniec geoblokowania w krajach Unii Europejskiej

17th Kwiecień, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Unia Europejska, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadza kolejne rozwiązania prawne, mające na celu zniesienie kolejnych barier w swobodnym przepływie usług i towarów na terenie wspólnoty. Powszechnym i uciążliwym dla konsumenta zjawiskiem, w przypadku zakupów internetowych, jest brak możliwości zakupu towarów w sklepie z innego kraju UE. Nowe regulacje unijne mają na celu eliminację » Czytaj dalej

Przedsiębiorco, zapoznaj się z najważniejszymi zmianami w zakresie elektronizacji postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym!

28th Marzec, 2018 - Posted by Jowita Milewska - Bez Komentarzy

Z dniem 15 marca 2018 roku (z kilkoma wyjątkami) weszła w życie Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. ustawy, jej celem jest pełniejsze wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, prowadzące w konsekwencji do usprawnienia pracy sądów rejestrowych. Z uwagi na powyższe, niniejszy artykuł » Czytaj dalej

Zmiany w ustawie prawo własności przemysłowej

14th Marzec, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Niedawno ukazał się projekt nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej. Konieczność zmian wynika m.in. z obowiązku  implementacji prawodawstwa unijnego.  Projekt przewiduje wiele istotnych zmian z czego najważniejsze z nich zostaną omówione w niniejszym artykule. Przede wszystkim projekt zmian wprowadza szereg ułatwień dla przedsiębiorców  związanych z : usprawnieniem postępowania przed Urzędem Patentowym (np. skrócenie terminu do złożenia wniosku » Czytaj dalej

Opinia zabezpieczająca -zamysł ustawodawcy kontra rzeczywistość

20th Luty, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Od nowelizacji ordynacji podatkowej, którą wprowadzono opinię zabezpieczającą, niedługo minie rok. Jednakże dopiero w grudniu Szef Kontroli Administracji Skarbowej zdecydował się wydać pierwszą opinię zabezpieczającą. Opinia zabezpieczająca w zamyśle ustawodawcy ma służyć jako swoiste zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy. Zainteresowany podmiot może bowiem wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, gdy obawia się, że jego działania mogą zostać » Czytaj dalej

“Konstytucja Biznesu” - pakiet ustaw ułatwiających życie przedsiębiorcom - może obowiązywać już od 1 marca 2018 roku!

5th Luty, 2018 - Posted by Jowita Milewska - Bez Komentarzy

W dniu 26 stycznia 2018 roku Sejm uchwalił wszystkie ustawy, które kompleksowo zostały nazwane „Konstytucją Biznesu”. W skład tej Konstytucji Biznesu wchodzą: 1) Prawo przedsiębiorców, 2) Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, 3) Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 4) Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób » Czytaj dalej

Właściwość miejscowa w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w Internecie – najnowsza uchwała Sądu Najwyższego.

22nd Styczeń, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Sąd Najwyższy w swych dwóch najnowszych uchwałach pochylił się nad problematyką właściwości sądu w przypadkach, gdy zdarzenie naruszające prawa powoda miało miejsce w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie. W dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do naruszenia dóbr osobistych jednostki w Internecie. W trakcie formułowania pozwu powstaje więc wątpliwość co do właściwości miejscowej sądu. Zgodnie » Czytaj dalej

Ruszył Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, od początku bieżącego roku można zweryfikować najniebezpieczniejszych przestępców !

8th Styczeń, 2018 - Posted by Jowita Milewska - Bez Komentarzy

Z dniem 1 października 2017 roku weszła w życie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (dalej jako „Ustawa”). Wprowadza ona zupełnie nowe środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Jednym z tych środków jest Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, w którym dane o przestępcach są » Czytaj dalej

Definicja informacji uznanych za know-how i problemy ich ochrony

5th Styczeń, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Rozważania na temat ochrony know-how rozpocząć należy od określenia definicji prawnej tego pojęcia. W polskim prawie brak jest definicji legalnej tego pojęcia. Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu, jako know-how określa całokształt wiadomości, czyli fachowej wiedzy oraz doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego dla określonego wyrobu[1]. Mimo, że polski ustawodawca nie zdecydował się na regulacje dotyczące » Czytaj dalej

Older Entries   Newer Entries