Klauzula wykonalności na następcę prawnego dotychczasowego wierzyciela lub dłużnika

21st Kwiecień, 2009 - Posted by Tatiana Kiełb-Szewczyk - Bez Komentarzy

Obecnie coraz częściej mamy do czynienia ze zmianą stron w stosunkach prawnych różnego rodzaju, przede wszystkim jednak w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych. Używając języka kolokwialnego, następuje zmiana osoby będącej w danym układzie powodem lub pozwanym, wierzycielem lub dłużnikiem. Ktoś inny wchodzi w prawa i obowiązki osoby, która dotychczas była stroną postępowania. Przyczyny takich zmian mogą » Czytaj dalej

Zmniejszony rygoryzm procesowy dla pełnomocników - możliwość wznowienia postępowania

20th Kwiecień, 2009 - Posted by Tomasz Olech - Bez Komentarzy

Przepisy postępowania cywilnego dotyczące przedsiębiorców i postępowania w sprawach gospodarczych charakteryzują się szczególnym rygoryzmem, mającym na celu zdyscyplinowanie przedsiębiorców lub/i ich pełnomocników do prowadzenia sporu w sposób przede wszystkim szybki i bezbłędny. Wszelkie uchybienia formalne powiązane są z daleko idącymi konsekwencjami dla przedsiębiorców z odrzuceniem pozwu i przegraniem sprawy włącznie, które nie miałyby miejsca w » Czytaj dalej

Czy zbiórka w Internecie zawsze będzie zbiórką publiczną?

19th Kwiecień, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

W dniu dzisiejszym miałem przyjemność wystąpić z Marcinem Błaszykiem na pierwszym w Poznaniu BridgeCamp z prezentacją, pt. ‘Ustawa o zbiórkach publicznych a prowadzenie zbiórek w sieci’. W swojej prezentacji zwróciliśmy uwagę na problemy interpretacyjne wynikające z obowiązywania przepisów Ustawy o zbiórkach publicznych, która weszła w życie w 1933 r. i która poza pewnymi zmianami obowiązuje » Czytaj dalej

AP wypowiada wojnę serwisom korzystającym z jej materiałów - prawo cytatu

13th Kwiecień, 2009 - Posted by Marcin Błaszyk - Bez Komentarzy

Jak donosi dziś serwis gazeta.pl (”Wydawcy Walczą o Internet”) Associated Press wypowiedziała wojnę internetowym serwisom korzystającym z jej materiałów. Vadim Makarenko w artykule “Wydawcy Walczą o Internet” przytacza słowa Dean’a Singleton’a szefa AP: “Nie możemy dłużej bezczynnie przyglądać się temu, jak inni wykorzystują naszą pracę pod pretekstem naciąganych teorii prawnych. Jesteśmy wściekli jak cholera - » Czytaj dalej

Venimus, vidimus et art. 37 k.p.a. vicit

6th Kwiecień, 2009 - Posted by Paweł Wojtkowiak - Bez Komentarzy

W zeszłym tygodniu, udało się w sposób skuteczny pod względem prawnym zakończyć czynności kontrolne Inspektorów Kontroli ZUS, które były kontynuowane u jednego z klientów kancelarii, mimo przekroczenia maksymalnego ustawowego trwania kontroli według przepisów, obowiązujących przed 6 marca 2009 r. (kontrole wszczęto w styczniu). W przedmiotowej sprawie posłużyliśmy się (art. 37 k.p.a.) zażaleniem na niezałatwienie sprawy » Czytaj dalej

Skargi do Trybunału w Strasburgu

5th Kwiecień, 2009 - Posted by Marzena Patryas-Sowa - Bez Komentarzy

Z uwagi na coraz częstsze naruszanie przez polskie sądy art. 6 i 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpływa ogromna liczba skarg. Powyższe naruszenia dotyczą prawa obywatela do rzetelnego procesu oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego. Postępowanie przed Trybunałem jest jednak sformalizowane. Przy sporządzaniu skargi pamiętać należy o » Czytaj dalej