Venimus, vidimus et art. 37 k.p.a. vicit

W zeszłym tygodniu, udało się w sposób skuteczny pod względem prawnym zakończyć czynności kontrolne Inspektorów Kontroli ZUS, które były kontynuowane u jednego z klientów kancelarii, mimo przekroczenia maksymalnego ustawowego trwania kontroli według przepisów, obowiązujących przed 6 marca 2009 r. (kontrole wszczęto w styczniu). W przedmiotowej sprawie posłużyliśmy się (art. 37 k.p.a.) zażaleniem na niezałatwienie sprawy w terminie i jego argumenty zostały uwzględnione przez organ, który nadzorował bezpośrednio pracę Inspektorów Kontroli ZUS. Powyższe świadczy, że na gruncie dotychczasowych przepisów dotyczących kontroli (czy to k.p.a. czy to ordynacji podatkowej) istnieją (do 7 maja można z nich jeszcze skorzystać) środki dyscyplinujące organy kontroli.  W gazecie prawnej z 2 kwietnia 2009 r. możemy zapoznać sie z ciekawym artykułem Pana Krzysztofa Tomaszewskiego, dotyczącym trudności związanych z dochodzeniem przez przedsiębiorców odszkodowań na bezprawne działanie organów kontroli.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>