Skargi do Trybunału w Strasburgu

Z uwagi na coraz częstsze naruszanie przez polskie sądy art. 6 i 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpływa ogromna liczba skarg. Powyższe naruszenia dotyczą prawa obywatela do rzetelnego procesu oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego. Postępowanie przed Trybunałem jest jednak sformalizowane. Przy sporządzaniu skargi pamiętać należy o podstawowych zasadach takich jak termin i stan sprawy. Złożenie takiej skargi do Trybunału jest możliwe jedynie po wyczerpaniu krajowych środków odwoławczych, a więc po wyczerpaniu wszystkich instancji sądowych czy administracyjnych. Wymagane jest także zachowanie terminu sześciomiesięcznego od wydania rozstrzygnięcia przez krajową najwyższą instancję. Jednakże po pokonaniu barier formalnych skargi, osoba wygrywająca sprawę, najczęściej ma zasądzane od państwa odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane szkody i krzywdy w wyniku naruszenia jej praw, a także koszty postępowania.

Zatem w przypadku zaistnienia wyżej omawianych przesłanek, celowym wydaje się doradzenie wszystkim osobom, których prawa zostały naruszone, wniesienia omawianej skargi, jako sposobu obrony swoich podstawowych praw oraz wolności chronionych Konwencją.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: prawo cywilne