Podatek liniowy nie dla menedżerów

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 26 kwietnia 2010 r. podjął uchwałę (sygn. akt II FPS 10/09), którą rozstrzygnął, czy wspólnikom spółki jawnej świadczącej usługi zarządzania przedsiębiorstwem przysługuje prawo opodatkowania ich dochodów podatkiem liniowym.Zgodnie z sentencją tejże uchwały prawo do tej formy nie przysługuje wspólnikom spółki jawnej świadczącej usługi zarządzania przedsiębiorstwem. To bardzo zła wiadomość dla menedżerów potwierdzająca, że z punktu widzenia podatków, jakie muszą płacić, znajdują się oni w gorszej sytuacji w stosunku do innych przedsiębiorców. W praktyce bowiem, z uwagi na wysokie zarobki, będą musieli płacić 32 proc. podatku. Ponadto menadżerowie nie będą mogli rozliczać w pełni kosztów prowadzonej działalności, jak również została im też odebrana możliwość wyboru minimalnej składki na ubezpieczenie społeczne.
Rozstrzygnięcie NSA dość „brutalnie” rozprawiło się koncepcją stworzoną przez niektórych doradców podatkowych. Produkt tzw. „spółek menadżerskich” był w ofercie wielu kancelarii prawnych i firm doradztwa podatkowego. Z tego punktu widzenia uchwała NSA to nie tylko ból głowy menadżerów, ale również ich doradców.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>