Ile kosztuje rejestracja znaków towarowych i gdzie dokonać zgłoszenia


Rejestracji znaków towarowych dokonać można w Urzędzie Patentowym RP lub w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Dokonując rejestracji znaku towarowego jedynie w polskim Urzędzie Patentowym zyskujemy ochronę oznaczenia wyłącznie na terytorium naszego kraju, natomiast decydując się na droższą procedurę rejestracyjna znaku wspólnotowego w OHIM zyskujemy ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej. Koszty rejestracji nie są wysokie i większości przypadków są zdecydowanie niższe, niż koszty przygotowania kompleksowej wizualizacji marki, czy nawet samego logo.

Ile kosztuje rejestracja – Urząd Patentowy RP

Rejestrując znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP, niezależnie od tego czy rejestrujemy znak słowny, graficzny, czy słowno-graficzny, musimy uiścić opłaty. Opłata za samo zgłoszenie znaku towarowego wynosi 500 PLN przy składaniu wniosku drogą elektroniczną i 550 PLN przy formie papierowej. Opłata w tej wysokości dotyczy trzech klas towarowych, w których zgłaszany jest znak, według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług. Zgłoszenie znaku w każdej kolejnej klasie, to koszt 120 PLN albo 100 PLN (wniosek złożony drogą elektroniczną). Tyle kosztów wstępnych. Po zarejestrowaniu znaku należy uiścić opłatę za pierwszy, dziesięcioletni okres ochronny, wynoszącą 400 PLN za trzy klasy i ewentualnie 450 PLN za każdą z kolejnych klas. Podsumowując, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego w UP RP łączny koszt może wynieść 900 PLN.

Ile kosztuje rejestracja w OHIM

W przypadku zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego należy liczyć się ze zdecydowanie wyższymi kosztami, niż w przypadku rejestracji krajowej. Jednakże, jeżeli zamierzamy prowadzić działalność na terenie całej, lub części UE, to jest to zdecydowanie tańsze, niż rejestracja znaków towarowych w poszczególnych krajach. Koszt rejestracji wynosi 950 EUR, jeżeli składamy wniosek drogą elektroniczną i 1050 EUR, jeżeli wniosek składany jest w formie tradycyjnej. Co ważne, nie ma już dodatkowych opłat za pierwszy okres ochronny. Cena zgłoszenia w OHIM obejmuje, tak jak w przypadku krajowych znaków towarowych, trzy klasy, za każdą kolejną należy dopłacić 150 EUR.

Ile trwa procedura rejestracji znaku towarowego

Standardowa procedura rejestracyjna w UP RP trwa około 2-3 lat, opłatę za pierwszy okres ochronny uiszcza się praktycznie po jej zakończeniu, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania decyzji warunkowej z Urzędu Patentowego RP. W OHIM rejestracja trwa krócej – ok. 1,5 roku.

Pomoc prawna w rejestracji znaków towarowych

Znak towarowy można próbować rejestrować samemu, sprawdzając zdolność odróżniającą znaku towarowego, przeglądają bazy danych i wypełniając dokumentację. Nie ma w tym zakresie ustawowego przymusu korzystania z pomocy rzecznika patentowego. Jeżeli jednak zdecydujemy się skorzystać z usług rzecznika patentowego lub prawnika specjalizującego się w problematyce prawa własności przemysłowej, to koszty udzielonej pomocy są najczęściej zdecydowanie niższe od kosztów samej rejestracji.

© by blaszyk-jarosinski.pl

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>