Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe?


Rejestracja znaku towarowego, czyli brandu, z którym mają być kojarzone na rynku produkty lub usługi jest często sprawą, o której przedsiębiorcy zapominają lub pomijają, jako nieistotną. A rejestrować znaki towarowe warto i nie jest to drogie. Poniżej kilka powodów, dla których warto wydać kilkaset złotych, by znak towarowy zarejestrować.

1. Wykorzystywanie oznaczenia przez konkurencję do oznaczania towarów lub usług – ułatwienie w dochodzeniu roszczeń

Zakładając, że nasze usługi lub produkty są kojarzone z oznaczeniem, które im nadaliśmy – graficznym lub słownym możemy liczyć się z tym, że konkurencja zacznie wykorzystywać je do sprzedaży swoich produktów lub usług. Prawdopodobieństwo jest tym większe, im większą renomą cieszy się to, co wytwarzamy. Każdy kto zarejestruje znak towarowy dla danej kategorii towarów i usług ma wyłączne prawo do oznaczania tym znakiem produktów lub usług w tej kategorii. Nikt nie ma prawa do wykorzystywania zarejestrowanego znaku towarowego lub znaku podobnego do oznaczania takich samych lub podobnych produktów. Dochodzenie roszczeń, takich jak o zaniechanie korzystania jest stosunkowo łatwe i opiera się na przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej – art. 296. Przepis ten daje również możliwości dochodzenia odszkodowania ustalonego jako kwota należnej opłaty licencyjnej, co znacznie ułatwia dochodzenie roszczenia, bowiem, gdyby odszkodowanie było dochodzone na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, znacznie trudniej byłoby wykazać i obliczyć szkodę. Można także dochodzić wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści uzyskanych w związku z bezprawnym korzystaniem ze znaku towarowego.

2. Wykorzystywanie znaków towarowych w domenach – łatwiej odzyskać domenę

Istotna część orzeczeń sądu polubownego przy PIIT, dzięki którym uzyskiwano prawo do określonej domeny oparta była na prawie wyłącznym uprawnionego ze znaku towarowego do oznaczania towarów i usług także w sferze Internetu. O wiele łatwiej jest więc wykazać prawo do określonej domeny, jeżeli zawiera ona zarejestrowany przez nas znak towarowy.

3. Prestiż przedsiębiorstwa

Istotne znaczenie wizerunkowe ma dla przedsiębiorcy możliwość umieszczenia znaku R (powinien być w kółku ale czcionka wordpressa nie dała rady) obok oznaczenia. Rośnie wtedy prestiż przedsiębiorstwa, jako takiego, które dba o bezpieczeństwo prawne.

4. Prawa do znaku towarowego mogą być przedmiotem obrotu

Często największą wartością przedsiębiorstwa są jego oznaczenia odróżniające (sztampowy przykład: Coca-Cola), prawa ochronne na znakach towarowych (po rejestracji) mogą stanowić przedmiot samodzielnego obrotu. Tak więc jeżeli uda nam się wypromować pewną markę, możemy sprzedać sam znak towarowy.

5. Dochody z licencji na korzystanie ze znaku towarowego

Udzielając licencji na korzystanie ze znaku towarowego możemy czerpać spore korzyści finansowe. Tworzenie sieci franczyzowych opiera się głównie na sile znaku towarowego, z którego korzystanie przez franczyzobiorców możliwe jest na podstawie odpłatnej, niewyłącznej licencji.

6. Znak towarowy może stanowić istotny wkład do spółki

Wypromowany i zarejestrowany znak towarowy, stanowiący sam w sobie dużą wartość może być wartościowym wkładem do spółki. Przy ograniczonych możliwościach pozyskiwania gotówki, znak towarowy może stanowić dla przedsiębiorcy pozyskującego inwestora istotny atut w negocjacjach dotyczących podziału zysków.
© by blaszyk-jarosinski.pl

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>