Niewłaściwe uznanie długu, a przerwanie biegu przedawnienia

25th Czerwiec, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Współautorem artykułu jest Tomasz Motała. W ramach obrotu gospodarczego niejednokrotnie dokonujemy czynności bądź składamy oświadczenia woli zupełnie nie zdając sobie sprawy z konsekwencji naszych działań. Co do zasady uznanie długu jest oświadczeniem wiedzy dłużnika, składanym wobec wierzyciela. W praktyce uznanie długi może również przybrać formę umowy. Choć instytucja uznania długu nie została wprost zdefiniowana w kodeksie cywilnym, » Czytaj dalej

Zmiany w podatkach od 1.07.2013r. - brak podatku u źródła od niektórych wypłat odsetek i należności licencyjnych na rzecz nierezydentów

14th Czerwiec, 2013 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Od początku lipca 2013r. wejdą w życie korzystniejsze dla podatników zmiany dotyczące opodatkowania niektórych wypłat odsetek i należności licencyjnych dokonywanych przez polskie Spółki na rzecz nierezydentów, czyli podmiotów nieposiadających na terytorium RP siedziby ani zarządu. Powyższe jest wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy odsetkowej (dyrektywa 2003/49/WE). 1) Pojęcie „odsetek” Prawo podatkowe nie zawiera normatywnej » Czytaj dalej

Zmiany w zakresie ogłaszania sprawozdań finansowych

7th Czerwiec, 2013 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

W związku z tym, iż zbliża się termin do którego istnieje ustawowy obowiązek rejestracji sprawozdania finansowego za rok poprzedni, warto zwrócić uwagę na zmiany które obowiązują w tym zakresie od początku 2013 roku. Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców zniesiono uciążliwy i kosztowny obowiązek publikacji sprawozdań » Czytaj dalej

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

5th Czerwiec, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Z dniem 28 kwietnia 2013r. weszła w życie nowa Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Tym samym wdrożono do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Głównym celem nowego uregulowania jest zwalczanie zatorów płatniczych poprzez zdyscyplinowanie stron umowy do stosowania » Czytaj dalej