Uprawnienia ZUS a poszanowanie interesów przedsiębiorców

17th Grudzień, 2010 - Posted by admin -

“ZUS zarówno podczas kontroli, jak i w postępowaniu uzupełniającym, może nie przestrzegać przepisów k.p.a. Co więcej nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. ZUS ma bowiem pełną świadomość tego, że postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmuje swym zakresem ustalenie wad wynikających naruszenia przepisów prawa materialnego, a wiec przedmiotem  oceny sądu nie są naruszenia przepisów k.p.a.<…> Co to w praktyce oznacza?” - zastanawia się Ewa Dudziak, radca prawny. Zachęcamy do lektury Dziennika Gazety Prawnej - dodatku „Doradca dla Firm z dnia 7.12.2010″

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Dgp

No Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website