Uchylenie uchwały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

27th Lipiec, 2009 - Posted by Wojciech Lipiak - Bez Komentarzy

Zgodnie z art. 249 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku powzięcia przez wspólników uchwały sprzecznej z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interesy spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie wspólnika, istnieje możliwość jej zaskarżenia w drodze powództwa o jej uchylenie. Czytaj dalej

Nie tylko prawo autorskie, są jeszcze prawa do bazy danych

21st Lipiec, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

W praktyce prowadzenia serwisów internetowych dyskusje na tematy prawne koncentrują się głównie wokół tego, w jaki sposób legalnie wykorzystywać cudze utwory. Ewentualnie, dyskutuje się, czy w odniesieniu do danej nazwy domeny, ten kto ją zarejestrował, ma szanse w sporze z uprawnionym ze znaku towarowego. Tymczasem jest jeszcze co najmniej jeden obszar, który warto mieć na » Czytaj dalej

Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe?

8th Lipiec, 2009 - Posted by Marcin Błaszyk - Bez Komentarzy

Rejestracja znaku towarowego, czyli brandu, z którym mają być kojarzone na rynku produkty lub usługi jest często sprawą, o której przedsiębiorcy zapominają lub pomijają, jako nieistotną. A rejestrować znaki towarowe warto i nie jest to drogie. Poniżej kilka powodów, dla których warto wydać kilkaset złotych, by znak towarowy zarejestrować. 1. Wykorzystywanie oznaczenia przez konkurencję do oznaczania » Czytaj dalej

Ile kosztuje rejestracja znaków towarowych i gdzie dokonać zgłoszenia

3rd Lipiec, 2009 - Posted by Marcin Błaszyk - Bez Komentarzy

Rejestracji znaków towarowych dokonać można w Urzędzie Patentowym RP lub w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Dokonując rejestracji znaku towarowego jedynie w polskim Urzędzie Patentowym zyskujemy ochronę oznaczenia wyłącznie na terytorium naszego kraju, natomiast decydując się na droższą procedurę rejestracyjna znaku wspólnotowego w OHIM zyskujemy ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej. Koszty rejestracji » Czytaj dalej