Niższe opłaty za uzyskanie informacji z KRK oraz zmiany w KRS i za złożenie sprawozdania finansowego

Od dnia 1 lipca 2014 roku obowiązują niższe opłaty za  uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Opłata za informację o osobie, która do tej pory wynosiła 50,00 zł, obecnie została zmniejszona do 30,00 zł. Z kolei w odniesieniu do informacji o podmiotach zbiorowych opłatę obniżono ze 100,00 zł do 30,00 zł

Znowelizowane przepisy ustawy z dn. 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2012 r. poz. 654, z późn. zm.) wprowadzają także możliwość uzyskania informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z KRK z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, co dodatkowo pozwala zaoszczędzić pieniądze, albowiem opłata wynosi wówczas 20,00 zł.

Osobom, które wniosły opłatę przed dniem 01 lipca 2014 roku, tj. przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, a informację z KRK uzyskały po tym dniu, zwraca się różnicę pomiędzy opłatą wniesioną, a opłatą ustaloną w nowym rozporządzeniu.

Obniżeniu uległy również opłaty za zmianę wpisu do KRS i za złożenie sprawozdania finansowego w sposób następujący:

  • Pierwszy wpis w KRS pozostanie w niezmienionej wysokości 500 zł,
  • Kolejny wpis ulegnie obniżeniu z 250,00 zł do 100,00 zł i wyniesie łącznie z opłatą sądową 350,00 zł (zmniejszenie opłaty wynika z obniżenia opłaty za publikację w MSiG)
  • Publikacja w MSiG wpisu w KRS w zakresie złożenia sprawozdania finansowego ulegnie obniżeniu z 250 zł do 100 zł i łącznie z opłatą sądową wyniesie 140,00 zł.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: zmiany w prawie