Jak rozwiązać spór bez konieczności kierowania pozwu? Zawezwanie do próby ugodowej

Jak często Państwa kontrahenci dzwonią i piszą z prośbą o rozłożenie zaległości na raty? Czy zdarza się Państwu, iż mimo licznych zapewnień ze strony dłużników, w dalszym ciągu nie realizują oni swoich zobowiązań? Co zrobić, aby odzyskać pieniądze, ale nie stracić klienta?

Zawezwanie do próby ugodowej to sposób na polubowne zakończenie sporów z kontrahentami, pozwalający uniknąć długiego i żmudnego procesu sądowego. Dodatkową korzyścią dla Państwa, płynącą ze skierowania takiego wniosku  jest przerwanie biegu terminu przedawnienia. Złożenie do sądu niniejszego wniosku oraz stawiennictwo stron na wyznaczonym przez sąd posiedzeniu, pozwoli Państwu uzyskać oficjalną, sądową ochronę zawieranych z kontrahentami porozumień, a w przypadku braku ich realizacji będą Państwo uprawnieni (po uzyskaniu klauzuli wykonalności) do dochodzenia swoich roszczeń u komornika. Niniejsze rozwiązanie pozwoli zatem na zaoszczędzenie czasu, ponieważ ugoda zawarta przed sądem, opatrzona klauzulą wykonalności jest tytułem wykonawczym, z którym od razu można zwrócić się do Komornika. Ponadto jest to duża oszczędność pieniędzy, ponieważ zawezwanie do próby ugodowej to koszt 40,00 zł.

Ważnym jest również to, iż niestawiennictwo strony przeciwnej na posiedzeniu wyznaczonym przez sąd uprawnia Państwa do dochodzenia zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową w pozwie kierowanym przeciwko niniejszemu kontrahentowi.

Zawezwanie do próby ugodowej może stanowić pierwszy, ugodowy krok w celu wyegzekwowania zaległych należności. Nasza Kancelaria pomoże Państwu w zachowaniu jak najlepszych relacji biznesowych z Państwa klientami a także zadba o zapewnienie Państwu bezpieczeństwa prawnego.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>