Dni wolne od pracy

Od 1 stycznia 2011 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która zmieniła zasady liczenia wymiaru czasu pracy i znosiła obowiązek udzielania dnia wolnego za święta, występujące w tych samych dniach co wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. „W zamian” przywrócono Święto Trzech Króli, jako ustawowo dzień wolny do pracy.

Nowelizacja Kodeksu pracy była oceniana dość negatywnie zarówno przed pracodawców, jak i związki zawodowe, dlatego też niniejsze zmiany zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego.

Wątpliwości w zakresie zgodności niniejszego unormowania z Konstytucją były już wcześniej sygnalizowane w doktrynie. Podkreślano, iż prawo do dni wolnych od pracy jest uprawnieniem konstytucyjnym, wynikającym wprost z art. 66 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i skoro ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych, określa te dni wolne, a Kodeks pracy nakłada obowiązek odpracowania tych dni, to uzasadnionym są wątpliwości w zakresie jego zgodności z Ustawą Zasadniczą.

W dniu 2 października 2012 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym orzeczono o niekonstytucyjności przepisu, który pozbawił pracowników prawa do „odebrania” dnia wolnego za święto, przypadające w dzień wolny od pracy.  Trybunał Konstytucyjny uznał, iż rozwiązanie wprowadzone przez Ustawodawcę narusza zasadę równości, wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż każdy pracownik ma prawo do określonych dni wolnych w takiej samej liczbie, równej dla wszystkich osób wykonujących pracę.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż różnicowanie sytuacji pracowników w zakresie uprawnienia do dnia wolnego w zamian za święto, w zależności od tego czy to święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy, czy w dniu będącym według tego rozkładu dniem pracy, nie znajduje usprawiedliwienia w potrzebach i interesach gospodarki narodowej i jest dyskryminujące.

Konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest to, iż w przypadku, gdy święto przypadnie w dzień wolny dla pracownika od pracy (najczęściej jest to sobota), pracodawcy będą zobowiązani do udzielenia innego dnia wolnego za pracę w trakcie tygodnia pracy. Pracownicy uzyskają też prawo do żądania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w takich dniach.

Niniejszy wyrok jest ostateczny i z dniem 8 października 2012 r. tj. z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,  przepis art. 130§2 Kodeksu Pracy na nowo obowiązuje.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>