Pilnuj terminów przedłużenia ochrony swoich znaków towarowych!

Wśród podmiotów działających w sieci daje się zauważyć coraz większe zainteresowanie problematyką oznaczeń odróżniających (np. firm (nazw), znaków towarowych, czy też domen internetowych). Zauważamy to poprzez coraz większą liczbę zapytań o rejestracje znaków towarowych, o szanse wygrania sporu o określoną domenę w razie posiadania znaku, czy odwrotnie – o jej utrzymanie, gdy strona przeciwna jest dysponentem znaku, o wykorzystywanie firm, czy też znaków towarowych w kampaniach AdWords itd.
Coraz więcej serwisów internetowych rejestruje swoje nazwy, logotypy jako znaki towarowe.
Ponieważ coraz więcej podmiotów staje się 'właścicielami’ znaków towarowych, np. słownych, czy słowno-graficznych, zwracamy uwagę na jeden istotny aspekt.
Należy pamiętać, że czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (zob art. 153 ust. 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej). Przy czym prawo ochronne może być następnie przedłużane na kolejne okresy 10-letnie (art. 153 ust. 3 ww. ustawy), praktycznie w nieskończoność.
Należy jednak pamiętać o tym, że:
– Wniosek o przedłużenie prawa ochronnego POWINIEN być złożony PRZED KOŃCEM upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem należy wnieść należną opłatę za ochronę.
– Wniosek taki może zostać złożony, ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ, również w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony. TERMIN TEN NIE PODLEGA PRZYWRÓCENIU (art. 153 ust. 4 i 5 ww. ustawy).
Tym samym, jeśli 'właściciel’ znaku towarowego 'przegapi’ powyższe terminy, a powinien mieć świadomość, że Urząd Patentowy NIE WYŚLE mu żadnego przypomnienia w tym zakresie, wówczas Urząd Patentowy będzie zmuszony wydać decyzję o odmowie przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy.
Podsumowując, choć wiele rejestracji znaków, jakie są aktualnie wykorzystywane w sieci zostało dokonanych niedawno, już teraz warto zastanowić się, gdzie zapisać sobie datę, w której konieczne będzie złożenie wniosku o przedłużenie ochrony znaku.
© 2011 blaszyk-jarosinski.pl

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>