Egzekucja komornicza z Indywidualnego Konta Emerytalnego – mity i fakty.

Spotkać się można z nieprawdziwym stanowiskiem, że środki gromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, zwanym w skrócie IKE, są wolne od zajęć komorniczych. Z tego właśnie konta możecie Państwo zaspokoić swoją wierzytelność- tym bardziej, że dłużnik jest często przeświadczony o nienaruszalności pieniędzy tam zgromadzonych. Zasady i funkcjonowanie IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. Wolne od zajęć komorniczych są środki zgromadzone w ZUS (I filar) oraz w OFE (II filar). Składki odprowadza się automatycznie do ZUS i OFE w przypadku legalnego źródła dochodu. Wpłaty na konto IKE(III filar) są dobrowolne – nie ma obowiązku posiadania takiego konta. Istotne jest także to, iż określenie indywidualne konto emerytalne lub skrót IKE zastrzeżony jest tylko i wyłącznie dla formy oraz trybu oszczędzania wynikającego z treści w/w ustawy. Środki zgromadzone w IKE mogą być obciążone prawem zastawu -nie ma także żadnych przeciwwskazań do zajęcia komorniczego.
Oszczędzanie w ramach IKE jest alternatywną (wobec ZUS oraz OFE) i nieobowiązkową formą gromadzenia środków pieniężnych na poczet przyszłej emerytury, dla której ustawa przewiduje określone przywileje. Z punktu widzenia wierzyciela istotne jest to, iż gromadzenia środków na IKE może być także stosowane przez osoby, które osiągają nieregularne dochody bądź są to dochody nieudokumentowane i nieopodatkowane, których komornik nie może zająć w celu przeprowadzenia egzekucji. W wyniku nieopodatkowanego źródła dochodu nie odprowadzane są składki do ZUS i OFE, w konsekwencji czego takiej osobie nie będzie przysługiwać świadczenie emerytalne. Egzekucja komornicza często jest wobec takich osób bezskuteczna – dłużnik nie pracuje albo osiąga najniższe krajowe wynagrodzenie. Bywa i tak ,że pracownik oficjalnie dostaje minimalne wynagrodzenie, a poza legalną ewidencją wynagrodzeń otrzymuje pozostałą część wypłaty nie podlegającą opodatkowaniu, którą może odkładać w IKE. Ta forma oszczędzania nie wymaga udokumentowania źródeł dochodu- dłużnik nigdzie nie pracuje, nie pobiera żadnego świadczenia emerytalno-rentowego. Natomiast na IKE może mieć zgromadzone nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Gdy komornik otrzyma informacje o prowadzeniu przez dłużnika IKE – wysyła decyzję o zajęciu do instytucji prowadzącej IKE dłużnika – może wtedy wypowiedzieć umowę i wypłacić część, bądź wszystkie zgromadzone tam środki zaspokajając wierzyciela. Przy wcześniejszej wypłacie z IKE posiadacz konta ,będący egzekwowanym dłużnikiem, będzie musiał uiścić podatek od dochodów kapitałowych, a środki, które pozostały po zaspokojeniu roszczenia wierzyciela, zwracane są na rachunek bankowy posiadacza IKE.
Trzeba pamiętać, by zlecić komornikowi we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dokonanie zapytań w sprawie posiadania przez dłużnika IKE do instytucji je prowadzących. Może się okazać, że dłużnik posiada IKE, a środki tam zgromadzone w pełni zaspokoją Państwa wierzytelność.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>