Plusy zatrudniania emerytów

Pracodawco!!! Jeżeli borykasz się z problemami kadrowymi, jeżeli szukasz pracownika, który jest elastyczny i pomoże Ci zawsze, kiedy tego potrzebujesz, przeczytaj poniższy artykuł!!!
Idealnym lekarstwem na problemy ze znalezieniem pracownika może być zatrudnienie osób korzystających ze świadczeń emerytalnych. Różnorodność rynku pracy powoduje, że w wielu sytuacjach pracodawcy chętnie zatrudniają emerytów. Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron- pracodawca może korzystać z doświadczenia starszych pracowników, a pracownik może uzyskać dodatkowe pieniądze.
Zatrudnianie osób będących na emeryturze wiąże się z wieloma korzyściami!
Pracodawco!!! Możesz zatrudnić emeryta na warunkach czasowych bardziej dla Ciebie korzystnych (na przykład nie w pełnym wymiarze czasu pracy), korzystając jednocześnie z jego wiedzy i doświadczenia, co jest niewątpliwie atrakcyjnym czynnikiem zatrudnienia takiej osoby. Dla Pracownika takie rozwiązanie również jest korzystne, ponieważ umożliwia zarobienie dodatkowych pieniędzy, ale także umożliwia wykorzystanie wolnego czasu na odpoczynek i inne przyjemności oraz pozwala elastycznie układać czas pracy. Jednak przy zatrudnianiu na pełen etat trzeba pamiętać o tym, aby nie przekroczyć ustawowo określonych kwot przychodu uzasadniających zawieszenie albo zmniejszenie świadczenia emerytalnego. Pracodawca powinien również każdorazowo zawiadomić właściwy organ o fakcie zatrudnienia emeryta.
Pracodawco, możesz również zatrudnić emeryta na podstawie umów prawa cywilnego. Musisz jednak pamiętać, iż od emeryta wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia będziesz musiał odprowadzić składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, zdrowotne, Fundusz Pracy, wypadkowe (w przypadku ubezpieczenia wypadkowego tylko wtedy, gdy praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy). Z kolei zatrudnianie emeryta na podstawie umowy o dzieło nie pociąga za sobą obciążeń składkowych.
Pracodawco, zatrudniając emerytów masz pełną swobodę w ich wyborze, jednak musisz pamiętać o tym, iż zarówno orzecznictwo jak i Kodeks Pracy chronią tych pracowników i wszelkie przejawy dyskryminacji ze względu na wiek są zabronione. Wyjątek od zakazu dyskryminowania przy nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy jest dopuszczalny w sytuacji, gdy uzasadnia to rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane pracownikom, a także przy stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na wiek.
Zatrudniając emerytów trzeba również pamiętać o tym, iż ochroną przed dyskryminacją są również objęte osoby ubiegające się o to, aby być pracownikami, i uczestniczące w procesie rekrutacji organizowanym przez pracodawcę. W szczególności taka osoba ma prawo ubiegać się w stosunku do potencjalnego pracodawcy o odszkodowanie z powodu dyskryminacji przewidziane w art.183d
Pracodawco pamiętaj, że zasada równego traktowania pracowników w wieku emerytalnym obejmuje również kwestie związane z ich zwolnieniem! W świetle najnowszego orzecznictwa pracodawca nie ma podstaw do zwolnienia pracownika tylko z tego powodu, że osiągnął on już wiek emerytalny. Tym samym należy uznać, że fakt otrzymywania emerytury nie powinien być uwzględniany przy wyborze pracownika do zwolnienia, a pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem, który osiągnął wiek emerytalny, tylko dlatego, ze uzyskał on prawo do świadczenia emerytalnego.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>