Wynajem mieszkań – nowe korzystne zasady

Od 28 stycznia 2010 r. weszła w życie zmiana przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Zmiana ta dotyczy tylko osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych i ramach inwestycji chcą je wynająć. Podkreślić należy, że zmiany te nie mają zastosowania do osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali, wynajmowania lokali użytkowych czy pokoi w hotelach.
Powyższą zmianą ustawodawca wprowadził do obrotu instytucję „najmu okazjonalnego”. Poniżej pragniemy Państwu przybliżyć jakie wynikają z tej nowelizacji korzyści dla wynajmującego i są to w szczególności:
– łatwiejsza możliwość eksmisji najemcy na wypadek gdyby nie chciał opuścić wynajmowanego mieszkania, bez prowadzenia długiego postępowania eksmisyjnego na drodze sądowej,
– niezmienna wysokość podatku – podatek ryczałtowy w wysokości 8,5 %.
Aby zatem skorzystać z udogodnień związanych z „najmem okazjonalnym”, przy zawieraniu takiej umowy najmu, muszą zostać spełnione wszystkie szczegółowe wymagania wynikające z Ustawy. Jednym z nich jest przedstawienie przez najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, zawierające adres lokalu, do którego przeprowadzi się w przypadku eksmisji oraz zgodę właściciela takiego lokalu, że przyjmie takiego lokatora (opłata notarialna wynosi 1/10 najniższego wynagrodzenia). Natomiast, jeżeli wynajmujący będzie chciał skorzystać z podatku ryczałtowego w wysokości 8,5 %, musi zgłosić taką umowę do Urzędu Skarbowego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Strony zawierające taką umowę powinny także zwrócić baczniejszą uwagę na dokładne oznaczenie stron czy oznaczenie praw i obowiązków czy stanu technicznego mieszkania itp.
Wprowadzona przez ustawodawcę powyższa zmiana, ma na celu uporządkowanie rynku związanego wynajmem mieszkań oraz większą ochronę prawną po stronie właścicieli mieszkań i łatwiejszą drogę do dochodzenia przysługujących im praw z tytułu prawa własności.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: zmiany w prawie