Umowa o nabycie bazy danych osobowych


W praktyce obrotu gospodarczego nie zawsze opłacalne jest tworzenie od podstaw bazy danych osobowych. Stąd niejednokrotnie przedsiębiorcy zawierają pomiędzy sobą umowy, w wyniku których nabywają prawa do baz danych zawierających dane osobowe osób fizycznych. Czy takie umowy są legalne, jaką powinny mieć formę i treść oraz o czym należy pamiętać przy ich zawieraniu, o tym pokrótce w niniejszym poście. Przy czym moje rozważania będą dotyczyć wyłącznie baz danych osobowych prowadzonych w systemach informatycznych.
Przy spełnieniu określonych przesłanek, wspomniane umowy są dopuszczalne w naszym porządku prawnym. Zaznaczam jednak, że ponieważ ustawa o ochronie danych osobowych bardzo szeroko definiuje pojęcie przetwarzania danych, działania ewentualnego zbywcy jak i nabywcy praw do bazy danych osobowych zawsze będą traktowane jako tzw. przetwarzanie danych. Tym samym oba te podmioty muszą legitymować się podstawami do przetwarzania danych osobowych objętych bazą, będącą przedmiotem umowy.
Bezpieczną dla nabywcy praw do bazy danych osobowych jest sytuacja, w której zbywca praw legitymuje się zgodą osób (których dane znajdują się w bazie), na udostępnienie ich danych innemu administratorowi. Są oczywiście sytuacje, w których zgoda takich osób nie jest wymagana, np. gdy wierzyciel udostępnia dane swoich dłużników podmiotowi zajmującemu się zawodowo ich windykacją.
Zbywca praw powinien być także uprawniony do udzielenia odpowiedniej licencji na korzystanie z przedmiotowej bazy danych.
Co do formy umowy, najbardziej adekwatną wydaje się forma umowy licencyjnej, która określa sposoby wykorzystywania bazy danych osobowych.
Nabywca praw do bazy danych powinien pamiętać o obowiązkach informacyjnych względem osób, których dane będzie przetwarzał, a także o obowiązku zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
Z przepisów ustawowych, o jakich warto pamiętać, poza dotyczącymi ochrony danych osobowych, warto wspomnieć o przepisach ustawy o ochronie baz danych.

© 2010 blaszyk-jarosinski.pl

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>