Planowane zmiany ustawowe w zakresie podatkowych skutków likwidacji spółki osobowej

W aktualnym stanie prawnym, przepisy nie regulują wprost podatkowych skutków związanych z likwidacją spółki niebędącą osobą prawną. Lukę tą  w sposób korzystny dla podatników wypełnia orzecznictwo sądów administracyjnych.

W wyrokach dość powszechnie przyjmuje się, że wystąpienie wspólnika ze spółki wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie w każdej sytuacji skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu. Sądy podkreślają bowiem, że zyski osiągane przez spółkę niebędącą osobą prawną, w czasie jej trwania, były na bieżąco uwzględniane u wspólników, jako przychody i koszty z udziału w niej, (por. wyrok NSA z dnia 07 października 2004 r., sygn. akt FSK 594/04, podobnie w wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2247/08, wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 14 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 257/09).

Linia orzecznicza (korzystna dla podatników) nie zadowala jednak Ministerstwa Finansów, które zamierza w ustawie określić konsekwencje podatkowe likwidacji spółki osobowej. W dniu 4 marca br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane założenia do projektu zmian w ustawach o CIT oraz PIT. Minister Finansów zamierza zróżnicować zasady, otrzymanego przez wspólnika likwidowanej spółki majątku, w zależności od tego, w jakiej formie majątek ten jest przez wspólnika otrzymywany – tj. w formie pieniężnej czy niepieniężnej.

Niestety planowane zmiany wydają się niekorzystne dla wspólników, którzy zamiast gotówki otrzymają składniki majątkowe. Najbardziej widoczne jest to na przykładzie aktywów, które z upływem czasu zyskują na wartości. Przekładem takim są nieruchomości. W takim przypadku jeśli planowane założenia wejdą w życie to wspólnik będzie musiał ustalić przychód (wartość określona według cen rynkowych na dzień likwidacji) i kosztów (wydatków „historycznych” wspólnika).

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>