Czy zmieniać umowy spółek w zakresie PKD?

W styczniu 2008 r. zaczęła obowiązywać nowa Polska Klasyfikacja Działalności, zwana PKD 2007. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności wskazuje, że do dnia 31 grudnia 2009 r. sukcesywnie zostanie dokonane przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (rejestru REGON). Dodatkowo poprzednią klasyfikację (PKD 2004) stosować można do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

Ostatnio pojawiają się komentarze, że spółki powinny najpóźniej do końca 2009 r. dokonać zmian swoich umów, tak by wskazywały one przedmiot działalności według nowej klasyfikacji PKD 2007. Właściwie dla wszystkich spółek konieczna jest do tego forma aktu notarialnego. Poza tym wszystkie zmiany umów wymagają następnie zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stoję na stanowisku, że należy zaktualizować PKD w umowach spółek przy najbliższej zmianie umowy, nie ma jednak konieczności, by robić to specjalnie do końca roku 2009 r. Przepisy nie przewidują sankcji za niewprowadzenie zmian. Poza tym rozporządzenie nakłada obowiązek sukcesywnego przeklasyfikowania klasyfikacji w rejestrze REGON na Główny Urząd Statystyczny (było to dokonywane przy użyciu ankiet aktualizacyjnych), nie na spółki (tak także prof. A. Kidyba). Rozporządzenie nie odnosi się bezpośrednio do samych umów spółek i wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Możliwe jednak, że sądy rejestrowe zaczną wzywać od 2010 roku do dostosowania umów do nowej klasyfikacji działalności. Po otrzymaniu takiego wezwania konieczne będzie dokonanie zmian.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>