Kiedy trzeba tłumaczyć dokumenty obcojęzyczne załączone do pism procesowych

Z pytaniem postawionym w tytule wpisu spotyka się wiele zagranicznych przedsiębiorców, gdy szykują dokumenty dla swoich profesjonalnych pełnomocników celem załączenia do pozwu. Koszty takiego tłumaczenia nie są małe. Czy jest jakiś sposób na w miarę bezpieczne pod względem procesowym ograniczenie tych kosztów powoda?

Zgodnie z jednym z najnowszych orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (sygn. akt I ACz 1038/09) sąd może żądać (a nie musi), aby sporządzony w języku obcym dokument był przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Może, a nie musi oznacza, iż nie jest tak, że bezwzględnie wszystkie pisma procesowe muszą zostać przetłumaczone. Powyższe orzeczenie jest zgodne z aktualnym poglądem doktryny, iż „sąd jest nie tylko uprawniony, ale również zobligowany do zażądania tłumaczenia dokumentu sporządzonego w języku obcym, jeżeli którykolwiek z członków składu orzekającego, strona lub jej pełnomocnik nie włada obcym językiem w stopniu umożliwiającym właściwe zrozumienie pełnej treści tegoż dokumentu” (T. Demenecki [w:] Bodio J., Demendecki T., Jakubecki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III). Dobrym przykładem takiego dokumentu jest międzynarodowy list przewozowy CMR, który to formularz jest np. sformułowany w języku polskim ale w zakresie danych związanych z nadawcą czy przesyłką zawiera obcojęzyczne zwroty umieszczone w odpowiednich rubrykach zawierających opis po polsku danych rodzajowo w nich wpisywanych.

Tym samym ww. orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu powinno dawać dobry przykład dla innych sądów, który mam nadzieję będzie powielany, gdyż dotychczasowe postulaty doktryny były i są w praktyce skutecznie pomijane przez sądy, które bezwzględnie żądały tłumaczeń dokumentów, których znaczenie było niejednokrotnie oczywiste i zrozumiałe dla obu stron oraz sądu. Polacy nie gęsi, swój język mają, ale językami obcymi również władają – chciałoby się rzec. Dopiero dokumenty naprawdę niezrozumiałe lub skomplikowane w tłumaczeniu powinny być tłumaczone przez tłumaczy przysięgłych. Dzięki temu ukrócimy zbędne przedłużanie procesów i obniżymy koszty związane ze sprawą.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>