Zwalczanie pożarów w firmie

W dniu 5 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U.2009.115.958). Zmienia ona obowiązki pracodawców w zakresie zwalczania pożarów w zakładzie pracy. Od 1 stycznia 2009 r. każdy pracodawca zobowiązany był do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników (osoba ta powinna posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa). Rozwiązanie to było powszechnie krytykowane.

Od 5 sierpnia 2009 r. pracodawca nadal będzie zobowiązany wyznaczać pracownika – do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Zrezygnowano jednak z wymogu jego specjalistycznego szkolenia. Kodeks pracy wskazuje jedynie, że liczba wyznaczonych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie, powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>