Procedura rejestracji znaku towarowego

28th Lipiec, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Pozytywna ocena, stosowna decyzja Urzędu Patentowego oraz spełnienie ustawowych wymogów wyłącznej ochrony pozwolą na udzielenie znakowi towarowemu prawa ochronnego. Procedury, które są przeprowadzane przez Urząd Patentowy są zasadniczo procedurami administracyjnymi, co pokazuje art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej. Rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym powoduje, że prawo ochronne zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy Prawo własności » Czytaj dalej

Funkcje znaku towarowego

14th Maj, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Znak towarowy w czasach gospodarki wolnorynkowej odgrywa niekwestionowaną rolę. W obrocie gospodarczym całokształt oddziaływań znaku towarowego można określić mianem funkcji znaku towarowego. Znaki towarowe realizują określone funkcje w obrocie gospodarczym. Wyróżniamy trzy podstawowe funkcje znaku towarowego: -  oznaczenia pochodzenia (odróżniającą), -  gwarancyjną (jakościową), -  reklamową[1]. Oznaczenie pochodzenia jest funkcją konstytutywną i pierwotną. Systemy prawne przyznają jej bezpośrednią ochronę, » Czytaj dalej

Czy klauzula zakazu konkurencji zawarta między przedsiębiorcami wywołuje skutki prawne względem usługobiorcy, który naruszył zakaz konkurencji już po rozwiązaniu umowy?

5th Maj, 2015 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Zakaz konkurencji uregulowany jest w art. 101(1) - 101 (4) § 1 Kodeksu pracy. Zakaz konkurencji  polega na tym, że w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Przepis » Czytaj dalej

Kiedy przedsiębiorca może być posądzony o zawarcie zmowy przetargowej?

13th Luty, 2015 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

Ingerencja prawa konkurencji w stosunki gospodarcze przedsiębiorców powinna mieć miejsce jedynie w przypadkach, kiedy zachowania przedsiębiorców wywierają odczuwalne skutki dla konkurencji. Zmowy przetargowe są zjawiskiem nasilającym się w Europie. Zjawiskiem na tyle problematycznym i zauważalnym, że Komisja Europejska uznała je za praktykę korupcyjną. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pakt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku » Czytaj dalej

Zmiany w przepisach konsumenckich od 13 czerwca 2014r.

6th Maj, 2014 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Przepisy unijne wymuszają na polskim ustawodawcy dostosowanie przepisów konsumenckich do unijnych wytycznych, dlatego czeka nas szereg zmian w obowiązujących regulacjach. Prawdą jest, że nie jest nam znany ostateczny kształt polskiej ustawy zmieniającej, jednak opinii publicznej został udostępniony rządowy projekt ustawy o prawach konsumenta z dnia 17 stycznia 2014 r. (RPU VII, poz. 2076), który został » Czytaj dalej

Szczególny reżim zawierania umów z udziałem konsumenta – część II

26th Marzec, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

O czym Autor wspominał w pierwszej części niniejszego artykułu konsument, podmiot hipotetycznie słabszy w konfrontacji z przedsiębiorcą, chroniony jest przez szereg instytucji prawa cywilnego. Istotne jest zatem, aby zarówno przedsiębiorca już na etapie zawierania umowy należycie zabezpieczał swoje interesy, a także aby konsument, przede wszystkim poprzez uświadomienie sobie, przysługujących mu praw i mechanizmów rządzących niedozwolonymi » Czytaj dalej

Szczególny reżim zawierania umów z udziałem konsumenta – część I

4th Luty, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

W celu zapewnienia ochrony konsumentowi, podmiotowi z natury słabszemu w konfrontacji z przedsiębiorcą, prawo cywilne przewiduje szczególny reżim zawierania, a nawet kształtowania oraz wykonywania umów zawieranych z jego udziałem. W pierwszej kolejności rozważmy jednak komu przysługuje status konsumenta. Konsument to osoba fizyczna, człowiek dokonujący czynności prawnej, dwustronnej, np. zawarcia umowy, która nie jest bezpośrednio związania z jego » Czytaj dalej

Prawo cytatu w Internecie

3rd Wrzesień, 2013 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Korzystanie z cudzej twórczości, co do zasady, zawsze wymaga zgody twórcy. Jednakże w celu upowszechnienia dostępu do dóbr kultury, systemy międzynarodowego prawa autorskiego, w tym również przepisy polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), dopuszczają » Czytaj dalej

Konsekwencje naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych

21st Maj, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

W praktyce zdecydowana większość przedsiębiorców w związku z prowadzona działalnością gospodarczą przetwarza dane osobowe. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z konsekwencji przetwarzania danych niezgodnie z prawem, np. poprzez przetwarzanie danych bez posiadana zgody na to działanie. Jak wynika z treści art. 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 » Czytaj dalej

Czy użycie powszechnie znanego cytatu jest naruszeniem praw autorskich?

9th Lipiec, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Nierzadko zdarza się, iż używamy powszechnie znanych cytatów, fragmentów wierszy, piosenek, obrazów, jednak czy  rzeczywiście mamy do tego prawo?  Czy sam fakt, iż pewne fragmenty są tak powszechnie dostępne, znane i wszechobecnie stosowane, daje uprawnienia do tego, aby wykorzystywać je w swoich produktach, utworach, działalności? Musimy pamiętać, ze  każdy utwór jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego.  Zgodnie » Czytaj dalej

Lepsza ochrona konsumentów przed brakiem realizacji ustawowych obowiązków przez sprzedawcę udzielającego gwarancji.

25th Marzec, 2011 - Posted by Paweł Wojtkowiak - Bez Komentarzy

W dniu 3 marca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2011.34.169). Czytaj dalej

Niezbędnik Prawa Żywnościowego - Powiedz mi co jesz, ja powiem Ci kim jesteś …

3rd Wrzesień, 2010 - Posted by Katarzyna Leśkiewicz - Bez Komentarzy

Powszechnym zjawiskiem stało się przypisywanie żywności walorów podobnych do produktów przemysłowych, tu reklama czyni to, co chce jej autor. Aura optymizmu wokół jogurtów, czekoladek, czy kiełbasek prezentowanych na rozmaite sposoby napędzana przez machinę medialną sprawia, że chcemy tych produktów używać niemalże, jak szamponu zapobiegającego wypadaniu włosów. Ale chcemy też wiedzieć, co nam się oferuje. Czytaj dalej

Rabaty w świetle prawa konkurencji

11th Styczeń, 2010 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

W nawiązaniu do mojego wpisu z 11 grudnia 2009 r. w przedmiocie porozumień ograniczających konkurencję, w tym porozumień cenowych, a także karach pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK, pragnę Państwu wskazać, że również w odniesieniu do powszechnie udzielanych rabatów powinni wykazywać Państwo dużą ostrożność. Czytaj dalej

Rejestr klauzul niedozwolonych, jakie korzyści mogą wyniknąć z jego lektury?

30th Grudzień, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

W życiu codziennym zawieramy jako konsumenci szereg umów, często nawet sobie tego nie uświadamiając. Dotyczy to zwłaszcza umów zawieranych w sieci, gdyż niekiedy wystarczy kilka kliknięć i zostaje zawarta umowa. Dopiero, gdy pojawia się spór z przedsiębiorcą, np. serwisem aukcyjnym, sklepem internetowym, rejestratorem domen internetowych, operatorem telewizji kablowej, szkołą językową, biurem podróży - będącym drugą » Czytaj dalej

Kary nakładane przez Prezesa UOKiK - działania prewencyjne

11th Grudzień, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o postępowaniach wszczynanych wobec przedsiębiorców przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK). Czytaj dalej

Spory o domeny internetowe część III – mediacje

26th Październik, 2009 - Posted by Marcin Błaszyk - Bez Komentarzy

Odrębnym trybem postępowania przed sądem polubownym są mediacje. Każda osoba dochodząca od abonenta nazwy domeny zaniechania naruszeń swoich praw może złożyć w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji) wniosek o wszczęcie mediacji. Czytaj dalej

Jak pracodawca może chronić swoje poufne dane?

3rd Wrzesień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Przedsiębiorca działa w branży, w której panuje duża konkurencja. Chciałby jak najskuteczniej chronić swoje poufne dane (listy klientów, dostawców, procedury produkcji i działania itp.) przed wyciekiem do konkurencji. W jaki sposób zabezpieczyć się przed ujawnianiem tych danych przez pracowników? Czytaj dalej

Wykorzystuję cudze znaki towarowe?

19th Sierpień, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

Pytanie, jakie zadał nam jeden z czytelników bloga dotyczy kwestii wykorzystywania w jego serwisie internetowym cudzych znaków towarowych - czy w swoim serwisie mogę używać znaków towarowych innych firm? Czytaj dalej