Umowa o podział majątku wspólnego małżonków

23rd Luty, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Podział majątku wspólnego małżonków jest czynnością, która ma na celu ostateczne rozwiązanie kwestii majątkowych byłych małżonków. Jego przeprowadzenie prowadzi do tego, że między byłymi małżonkami przestaje istnieć wspólność majątkowa dotycząca jakiegokolwiek przedmiotu, który należał do nich obu -  wchodził w skład majątku wspólnego. Poprzez przeprowadzenie podziału majątku, byli małżonkowie uzyskują wyłączne władztwo nad przedmiotami, które » Czytaj dalej

Kiedy przedsiębiorca może być posądzony o zawarcie zmowy przetargowej?

13th Luty, 2015 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

Ingerencja prawa konkurencji w stosunki gospodarcze przedsiębiorców powinna mieć miejsce jedynie w przypadkach, kiedy zachowania przedsiębiorców wywierają odczuwalne skutki dla konkurencji. Zmowy przetargowe są zjawiskiem nasilającym się w Europie. Zjawiskiem na tyle problematycznym i zauważalnym, że Komisja Europejska uznała je za praktykę korupcyjną. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pakt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku » Czytaj dalej

Regulacje ogólne dotyczące dopuszczalności ograniczenia prokurenta w reprezentowaniu spółki z o. o.

10th Luty, 2015 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Prokura jest pełnomocnictwem szczególnego rodzaju - jest umocowaniem do działania w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, obejmuje ona występowanie we wszelkich stosunkach prawnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, polegające na ujawnianiu woli przedsiębiorcy na zewnątrz. Czynność prawna dokonana przez prokurenta w granicach jego umocowania wywiera bezpośrednio skutki w sferze prawnej przedsiębiorcy, w stosunkach zewnętrznych między przedsiębiorcą, » Czytaj dalej