Wojewódzkie Komisje Lekarskie

30th Kwiecień, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

Ustawa z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 j.t.) rozdziałem 13a wprowadziła Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, dopuszczając tym samym nowy model dochodzenia roszczeń w sprawach medycznych. W skład Wojewódzkich Komisji wchodzi 16 członków. Ośmiu członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub » Czytaj dalej

Jak rozwiązać spór bez konieczności kierowania pozwu? Zawezwanie do próby ugodowej

22nd Kwiecień, 2014 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Jak często Państwa kontrahenci dzwonią i piszą z prośbą o rozłożenie zaległości na raty? Czy zdarza się Państwu, iż mimo licznych zapewnień ze strony dłużników, w dalszym ciągu nie realizują oni swoich zobowiązań? Co zrobić, aby odzyskać pieniądze, ale nie stracić klienta? Zawezwanie do próby ugodowej to sposób na polubowne zakończenie sporów z kontrahentami, pozwalający uniknąć » Czytaj dalej

Zmiany w umowach o pracę

16th Kwiecień, 2014 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Przepisy Kodeksu Pracy stanowią, iż  „Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie » Czytaj dalej