Zmiany kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich

22nd Lipiec, 2013 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Od 17 czerwca 2013 roku obowiązują nowe przepisy w Kodeksie Pracy regulujące kwestie uprawnień związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy ustawy zmieniającej Kodeks Pracy przewidują podwyższenie wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego (i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz wprowadzają nowe uprawnienie dla rodziców, tj. urlop rodzicielski, którego łączny wymiar wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego » Czytaj dalej

W jaki sposób użytkownik wieczysty może się bronić przed podwyżką opłat za użytkowanie wieczyste

22nd Lipiec, 2013 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zwanej dalej „ugn”, Gmina ma prawo raz na trzy lata podnieść wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Stanowi to tzw. aktualizację wysokości stawek procentowych opłat rocznych. Gmina uzasadnia podwyżkę na ogół tym, że wzrosła wartość gruntu, ponieważ stawka » Czytaj dalej