Prawo ustawowego odstąpienia od umowy, w braku zastrzeżenia umownego

29th Lipiec, 2013 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Zgodnie z zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 353[1] Kodeksu cywilnego, strony mają prawo ukształtować stosunek prawny wg. własnego uznania. Wobec czego, strony umowy mogą również w dowolny sposób uregulować kwestię „zakończenia” łączącej ich umowy. Jeśli umowa została zawarta na czas określony, to z chwilą nadejścia określonego terminu lub wystąpienia danego zdarzenia umowa ta wygasa. Niezależnie » Czytaj dalej

Zmiany kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich

22nd Lipiec, 2013 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Od 17 czerwca 2013 roku obowiązują nowe przepisy w Kodeksie Pracy regulujące kwestie uprawnień związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy ustawy zmieniającej Kodeks Pracy przewidują podwyższenie wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego (i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz wprowadzają nowe uprawnienie dla rodziców, tj. urlop rodzicielski, którego łączny wymiar wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego » Czytaj dalej

W jaki sposób użytkownik wieczysty może się bronić przed podwyżką opłat za użytkowanie wieczyste

22nd Lipiec, 2013 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zwanej dalej „ugn”, Gmina ma prawo raz na trzy lata podnieść wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Stanowi to tzw. aktualizację wysokości stawek procentowych opłat rocznych. Gmina uzasadnia podwyżkę na ogół tym, że wzrosła wartość gruntu, ponieważ stawka » Czytaj dalej

Zezwolenie na zajęcie chodnika ogródkiem

10th Lipiec, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), wprowadzają wiele ograniczeń związanych z zajmowaniem pasa drogowego. W porze letniej, szczególnie dotkliwie mogą je odczuć właściciele punktów gastronomicznych prowadzący na chodniku przed lokalami tzw. „ogródki”. Zgodnie z ustawą, aby rozstawić ogródek na chodniku, konieczne jest » Czytaj dalej