Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę

22nd Luty, 2013 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli pracownika lub pracodawcy, powodującym ustanie stosunku pracy z upływem jego okresu. Terminy wypowiedzenia określone są w tygodniach lub miesiącach. W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach lub miesiącach termin wypowiedzenia powinno kończyć się w sobotę lub w ostatni dzień miesiąca. Wypowiedzenie umowy o pracę, prowadzące do jej rozwiązania, » Czytaj dalej

Sprzedaż w formie loterii promocyjnej

21st Luty, 2013 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

We współczesnych warunkach gospodarki rynkowej i nieustającej walki o klienta bardzo ważna jest promocja sprzedaży. Dość często spotykane są promocje za zakupy zorganizowane w formie różnego rodzaju loterii świątecznych lub organizowanych podczas imprez w pasażach handlowych. Odpowiednio przygotowana i skonstruowana loteria promocyjna może spowodować większą lojalność klienta, pozyskanie nowych klientów oraz ich powrót do punktu » Czytaj dalej

Obowiązek dokonania korekty VAT w przypadku nieuregulowania należności

14th Luty, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2011 r., nr 177, poz. 1054 wraz z późn. zm.) ustalono, że podatnik, który nie uregulował należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia » Czytaj dalej