Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rejestrowanej elektronicznie

23rd Październik, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadziła możliwość rejestrowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet (tzw. spółki 24-godzinne). Rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorcom założenie spółki „w jeden dzień”, dzięki czemu nie muszą czekać wiele tygodni na jej rejestrację. Wspólnicy, chcąc powołać nowe przedsiębiorstwo, powinni po kolei wpisać swoje dane w » Czytaj dalej

Czy można zalegalizować samowolę budowlaną?

15th Październik, 2012 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Zgodnie z polskim ustawodawstwem, w tym przepisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,  ażeby rozpocząć prowadzenie robót budowlanych należy albo dysponować ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę albo zgłosić zamiar budowy powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego. Powyższe nie dotyczy drobnych robót budowlanych niewymienionych w » Czytaj dalej

Obowiązek alimentacyjny dziadków

12th Październik, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

Wyrok zasądzający alimenty zaopatrzony w klauzulę wykonalności jest podstawą wszczęcia przeciwko zobowiązanemu postępowania egzekucyjnego. Zdarza się jednak, że egzekucja wyroku jest nieskuteczna z uwagi na brak majątku wolnego od zajęć. Ma to miejsce w szczególności w sytuacji, gdy zobowiązany do alimentów rodzic nie pracuje, bądź pracuje, ale bez oficjalnej umowy. Zdarza się także, że bezrobotny » Czytaj dalej

Zawarcie umowy bez zaznajomienia się z jej warunkami i postanowieniami

9th Październik, 2012 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Czy istnieje możliwość „milczącego” zawarcia umowy tj. zawarcia umowy bez zaznajomienia się z jej warunkami i postanowieniami? W polskim prawie istnieje możliwość tzw. „milczącego przyjęcia oferty” (Art. 682 Kodeksu cywilnego). Jednakże dotyczy to jedynie oferty zawarcia umowy, w której spełnione zostaną łącznie trzy przesłanki. Oferta zostaje złożona pomiędzy: (1) przedsiębiorcami, (2) pozostającymi w stałych stosunkach gospodarczych, (3) w ramach » Czytaj dalej

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika jako podstawa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

5th Październik, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Art. 22 § 1 Kodeksu Pracy stanowi, iż pracownik ma obowiązek wykonywania pracy określonego rodzaju pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zatem już z cytowanego przepisu wynika obowiązek pracownika do stawiennictwa w miejscu i czasie, jaki został mu wyznaczony  pracy przez » Czytaj dalej