Zrównanie niepublicznych i publicznych ZOZ-ów w sferze prawa podatkowego

13th Październik, 2010 - Posted by Maja Szymczak -

Precedensowy wyrok Sądu Administracyjnego w Łodzi z 3 marca 2010 roku wytycza nowy nurt orzecznictwa, ponieważ dopuszcza możliwość zwolnienia niepublicznych ZOZ- ów z podatku dochodowego od osób prawnych w części wpływów, które są przeznaczane na prowadzenie przez nie działalności medycznej. W konsekwencji prowadzi do zrównania publicznych i niepublicznych placówek medycznych pod względem prawa podatkowego. Wspomniane orzeczenie łódzkiego WSA to milowy krok, który napawa optymizmem, ponieważ stwarza ogromne możliwości dla rozwoju Niepublicznych ZOZ- ów i znacznie ułatwia rozliczenia z fiskusem. Powinniśmy pamiętać, że zwolnienie niepublicznych placówek opieki zdrowotnej z podatku przełoży się na zwiększenie liczby inwestycji, co przyniesie zyski nam- pacjentom. Z niecierpliwością czekamy na rozpatrzenie skargi kasacyjnej od tego wyroku.

No Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website