Jak wprowadzić suplement diety na rynek?

Suplementy diety cieszą się ogromnym zainteresowaniem społecznym. Przykładowo, mężczyzna ćwiczący na siłowni powinien przyjmować ok. 3 g. czystego białka na kilogram masy co uwidacznia to fakt jak bardzo trudno utrzymać odpowiednią dietę, będąc aktywnym fizycznie Ale nie tylko. Suplementy stosują też panie, by poprawić wygląd włosów czy paznokci oraz nasze babcie, by pozbyć się problemów z trawieniem. Większość osób sięga po suplementy takie jak m.in. spalacze tłuszczu, odżywki białkowe, preparaty wzmacniające stawy i kości itp. Wszyscy prawdopodobnie wierzą, że osiągną deklarowany przez producentów skutek.
Jako, że suplementy diety składają się ze specjalnie dobranych składników żywności lub występują w postaci gotowych produktów spożywczych podlegają przepisom przewidzianym przez ustawodawstwo krajowe i wspólnotowe dla żywności. Po pierwsze podlegają one skomplikowanemu procesowi wnioskowania o wydanie zezwolenia niezbędnego do wprowadzenia suplementu do obrotu. Ustawodawstwo wspólnotowe szczegółowo reguluje procedurę wnioskowania oraz ilustruje co taki wniosek powinien zawierać. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone specjalistycznymi badaniami z udziałem ludzi, a w szczególnych wypadkach także z udziałem dzieci, warto nadmienić że badania nad niektórymi suplementami trwają, aż dziesięć lat. Producent chcący wprowadzić na rynek suplement diety zobowiązany jest także przez prawo do podania szczegółowych warunków stosowania produktu, które to określone są w rozporządzeniach wspólnotowych.
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie naukowe, którego treść określają szczegółowo przepisy. W skład uzasadnienia naukowego wchodzi także pełny przegląd danych z badań z udziałem ludzi, który powinien być w sposób określony w rozporządzeniu. Ustawodawca zobowiązuje także do scharakteryzowania różnych składników, z których składa się suplement np. zastosowanych metod analitycznych, określa w bardzo szczegółowo sposób prezentacji istotnych danych naukowych np. hierarchie klasyfikacji tych danych. Struktura wniosku składa z pięciu części, na które składają się poszczególne elementy określone przez rozporządzenie.
Prawidłowo wniesiony wniosek powinien być rozpatrzony przez właściwy Urząd w ciągu sześciu miesięcy od jego wpływu. Jeśli Urząd wyda pozytywną opinię Komisja w ciągu trzech miesięcy od jej otrzymania wydaje decyzję, w wypadku pozytywnej publikowana jest ona w Dzienniku Urzędowym. Warto nadmienić, że po uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do obrotu w jednym z krajów członkowskich, zgodnie z zasadą swobodnego przepływu towarów towar, poza kilkoma wyjątkami przewidzianymi przez prawo, powinien być dopuszczony do obrotu w innych państwach członkowskich.
Jak widać proces wprowadzenia suplementu na rynek jest procesem czasochłonnym oraz bardzo skomplikowanym. Od rozpoczęcia badań do uzyskania zezwolenia na wprowadzanie suplementu na rynek często mija bardzo długi okres czasu.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>