Wykreślenie z ewidencji osoby fizycznej a ochrona jego pracowników

17th Wrzesień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński -

Pracownica była na urlopie macierzyńskim, potem zaraz na wypoczynkowym. Aktualnie złożyła wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Jej pracodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Pracodawca chce zakończyć prowadzenie działalności. Czy będzie mógł zwolnić pracownice?

Jeśli pracodawca złoży zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, to wpis do ewidencji działalności gospodarczej ulegnie wykreśleniu w drodze decyzji administracyjnej (art. 7e ustawy prawo działalności gospodarczej).

W tej sytuacji umowa o pracę się nie rozwiązuje, ani nie wygasa. Co do zasady, rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę jest dopuszczalne w razie likwidacji pracodawcy (art. 1861 Kodeksu pracy). W wyroku z dnia 5 września 2001 r. Sąd Najwyższy wskazał jednak, że wykreślenie osoby fizycznej z ewidencji działalności gospodarczej nie jest likwidacją pracodawcy w rozumieniu art. 411 Kodeksu pracy. Stałbym na stanowisku, że wyrok ten odnosi się także do sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy po złożeniu przez nią wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Pracownica jest więc chroniona przed zwolnieniem, a pracodawca może jedynie rozwiązać z nią umowę o pracę za porozumieniem stron.

No Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website