Zwalczanie pożarów w firmie

4th Sierpień, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński -

W dniu 5 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U.2009.115.958). Zmienia ona obowiązki pracodawców w zakresie zwalczania pożarów w zakładzie pracy. Od 1 stycznia 2009 r. każdy pracodawca zobowiązany był do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników (osoba ta powinna posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa). Rozwiązanie to było powszechnie krytykowane.

Od 5 sierpnia 2009 r. pracodawca nadal będzie zobowiązany wyznaczać pracownika - do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Zrezygnowano jednak z wymogu jego specjalistycznego szkolenia. Kodeks pracy wskazuje jedynie, że liczba wyznaczonych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie, powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

No Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website