Już niedługo przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie mógł się przekształcić w spółkę kapitałową.

W dniu 2.03.2011r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu ustawę z dnia 25.02.2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.Wprowadza ona liczne zmiany w wielu obowiązujących aktach prawnych, które stanowią wyciągnięcie ręki ze strony ustawodawcy w kierunku złagodzenia barier natury administracyjnej i przyspieszenia różnego rodzaju postępowań dotyczących obywateli. Niniejsza ustawa, w przypadku gdy zostanie zaakceptowana przez Senat i Prezydenta, wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2011r.
Głównym celem projektu jest też ograniczenie skali reglamentacji działalności gospodarczej poprzez zmniejszenie liczby działalności reglamentowanych, złagodzenie sposobu reglamentacji lub uproszczenie sposobu uzyskiwania określonego rodzaju zezwolenia.
Jedną ze zmian przewidzianych w niniejszej ustawie jest nowelizacja kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r (Dz.U. z 2000r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).
Do Kodeksu tego zostanie bowiem wprowadzona możliwość przekształcenia się przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącego we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, a więc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo nawet w spółkę akcyjną.
Dotychczas z możliwości takiego przekształcenia korzystają, zgodnie z art. 551 k.s.h., wyłącznie spółki osobowe, kapitałowe oraz spółka cywilna.
Istotne jest, iż zgodnie z założeniami omawianej nowelizacji, procedura przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową będzie nieomal tożsama z dotychczasową procedurą przekształcania spółek. Konieczne będzie zatem przygotowanie planu przekształcenia, złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, powołanie członków organów spółki przekształconej, zawarcie umowy spółki oraz uzyskanie opinii biegłego rewidenta.
Niezbędny będzie również oczywiście wpis do rejestru nowej spółki, który automatycznie wykreślać będzie dotychczasowy wpis w ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Przedsiębiorca stanie się z dniem wpisu do rejestru wspólnikiem spółki przekształconej.
Spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostanie również podmiotem ulg, zezwoleń i koncesji, które udzielone zostały uprzednio przedsiębiorcy.
Jak wynika z powyższego, przewidziana w ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nowelizacja kodeksu spółek handlowych niewątpliwie ułatwi życie tym osobom, którzy zamierzają rozwinąć prowadzoną firmę i w miarę sprawnie i płynnie przejść na działalność gospodarczą w postaci spółki kapitałowej.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>