Wykorzystuję cudze znaki towarowe?


Pytanie, jakie zadał nam jeden z czytelników bloga dotyczy kwestii wykorzystywania w jego serwisie internetowym cudzych znaków towarowych – czy w swoim serwisie mogę używać znaków towarowych innych firm?

W pewnych sytuacjach jest to dopuszczalne. Ustawa – Prawo własności przemysłowej wyraźnie wskazuje, kiedy używanie znaków towarowych osób trzecich, nawet bez ich zgody, jest dozwolone. Zacznę od przytoczenia właściwych przepisów ww. ustawy (art. 156 ust. 1 pkt 3 PWP): Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie: (…)  zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi;

Zgodnie z przytoczonymi przepisami, uprawniony nie może zakazać innej osobie używania jego znaku towarowego, jeśli takie użycie jest konieczne do wskazania cech i charakterystyki towarów, zwłaszcza przeznaczenia części zamiennych i akcesoriów. Należy pamiętać, że jeśli chcemy odwołać się do cudzego, zarejestrowanego znaku towarowego, takie odwołanie musi być niezbędne (konieczne), aby należycie poinformować klientów o właściwościach danego towaru. Dla bezpieczeństwa warto zawsze wskazać, kto jest uprawnionym do znaku towarowego (zazwyczaj będzie nim producent danego towaru).

Z całą pewnością z opisanego wyżej uprawnienia nie skorzystają te osoby, które umieszczają na swoich stronach lub w swoich serwisach duże loga (znaki towarowe) osób trzecich, najczęściej znanych producentów towarów, zwłaszcza wtedy, gdy nie towarzyszy temu żadna informacja o relacjach między właścicielem strony internetowej/serwisu a uprawnionym do znaku towarowego. W takim przypadku właściciel strony/serwisu musi liczyć się z tym, że uprawniony może dochodzić od niego roszczeń opartych m.in. na przepisach ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

© by blaszyk-jarosinski.pl

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>